“Seninle dedikodu yapan, senin de dedikodunu yapar.”

--Bu İrlanda atasözünü yaban sözü diye yabana atmamalı, kulağa küpe yapmalı.

Kullanıcı 
Şifre
 

Kuvveti ihlasta bilmek
–Metin Karabaşoğlu

[*4.455 yazı içinden]

 Kuranla Yaşayanlar
Kadınlar ve erkekleryeni  14.06.2021

Büyük kadın sûfî Rabiatü’l-Adeviye, Allah yolundaki adanmışlığı ve yaşadığı vecd ve cezbe haliyle, zamanının bir kutbu gibiydi. Birçok büyük âlim de, zaman zaman gider, kendisine hürmet eder, feyzinden istifadeye çalışırlardı. Hasta olduğunu duydukları bir gün, büyük âlim Süfyan-ı Sevrî yanında başkaları olduğu halde kendisini ziyarete gitti. Az sonra, ziyaret halkasına, büyük âlim ve zahid Malik b. Dinar ...

Hangi anlamda?yeni  13.06.2021

Bir adım Tâbiîn devrinin büyük imamı Hasan-ı Basrî’ye: “Sen mü’min misin?” diye sordu. Hasan-ı Basrî: “İman iki çeşittir” diye cevap verdi. “Eğer benim Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman edip etmediğimi soruyorsan, ben mü’minim. Yok eğer ‘Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir...’64 âyetinin anlattığı mânâda mü’min olup olmadığımı sor...

“Bu bana yeter”yeni  12.06.2021

Bir adam Resûlullah aleyhissalâtu vesselâma gelerek: “Bana câmi bir sûre öğret” diye bir ricada bulundu. Adamın derdi, hayatının her anında ve her adımında ondan aldığı dersle yaşayacağı bir sûreyi öğrenip ezberinde tutmaktı. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, kendisine sadece dört satır ve sekiz âyetten ibaret Zilzâl sûresini öğretti: “Yeryüzü o sarsıntıyla sarsıldığında, o yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı...

Iztıraryeni  11.06.2021

Bir gün Cüneyd-i Bağdâdî’nin yanına bir kadın geldi ve: “Oğlum kayboldu, Allah’a dua buyur da oğlumu bana iade etsin” dedi. Cüneyd, kadına: “Evine git ve sabret!” dedi. Kadın gitti, fakat bir müddet sonra yine geldi ve ilk isteğini tekrarladı. Cüneyd, yine: “Git ve sabret!” dedi. Kadın gitti, fakat tekrar geldi ve evvelki isteğini tekrarladı. Cüneyd, tekrar: “Git ve sabret!” dedi. Fakat bu kez kadın...

Henüz yeni inmiş gibi... 10.06.2021

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, bir gece beraberinde Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer olduğu halde yine Abdullah b. Mes’ud’u Kur’ân okurken dinledi. Abdullah b. Mes’ud Kur’ân’dan uzun uzun okudu, onlar da beklediler. Sonra, Resûlullah şöyle buyurdu: “Kim Kur’ân’ı henüz yeni inmiş gibi okumak istiyorsa, İbn Ümmi Abd’in kıraatiyle okusun.” İbn Ümmi Abd, annesi azadlı bir köle olan Abdullah b. Mes’ud’un ...

Cennete götüren sevgi 09.06.2021

Hz. Peygamber bir yere gitmek üzere hazırladığı bir birliğin başına bir adamı komutan yapmıştı. Bu zât, sefer boyunca arkadaşlarına namaz kıldırırken, kırâatını hep İhlas sûresini okuyarak tamamladı. Bu durum karşısında namazlarının doğru kıldırılıp kıldırılmadığı şüphesine düşen sahabiler, döndüklerinde durumu Hz. Peygamber’e anlattılar. Efendimiz: “Sorun ona!” buyurdu. “Neden öyle yapıyormuş?” Adama so...

İlle de ümit! 08.06.2021

Abdullah b. Abbas, Kur’ân-ı Kerîm’deki dört âyetin iniş sebebini, Hz. Hamza’yı öldüren Vahşî’nin hidayet süreciyle birlikte açıklar ve şöyle derdi: “Uhud günü, Vahşî Hamza’yı öldürmüştü. Müşrikler, Hamza’yı öldürürse kendisini azâd edeceklerine söz vermişlerdi. Fakat sözlerinde durmadılar. İşte bundan dolayı, Vahşî ve arkadaşları yaptıklarına pişman oldular. Resûlullah’a, İslâm’a girmelerine ancak Cenab-ı ...

Aynı anda dört hatim 07.06.2021

Bazı büyük zâtlar, Kur’ân’ı hem okumak, hem üzerinde düşünmek, hem de iyice anlamak için aynı anda farklı hızlarla birden fazla hatim takip ederlerdi. Meselâ Ahmed b. Muhammed b. Sehl’in her gün Kur’ân’ı hatmettiği, ama bir diğer hatmini bitiremeden vefat ettiği söylenirdi. Denildiğine göre, Kur’ân-ı Hakîm’in mânâlarını düşünerek yapıyor olduğu bu hatmi, vefat ettiği onyedinci senede henüz bitirebilmiş değ...

Ehl-i Beyt’in delili 06.06.2021

Zulmüyle meşhur Emevî valisi Haccac b. Yusuf ’un huzuruna, Horasan’ın Belh şehrinden bir âlim getirilmişti. Bu âlim Yahya b. Ma’mer’di ve Emevîlere karşı Ehl-i Beytin tarafını tutuyordu. Emevîler Ehl-i Beyti kendilerine en büyük rakip gördüklerinden, bu, Haccac için tahammül edilemez bir durumdu. Haccac, Emevî siyaseti çerçevesinde, İslâm’da yeri olmayan ataerkil bir anlayışla, Hz. Hasan ve Hüseyin’in babal...

Üç âyette insanlık tarihi 05.06.2021

Devrinin âlimlerinden Avf b. Abdullah, bir gün Irak valisi Fadl b. Muhalleb’in yanına girdi ve ona: “Sana bir hususta öğüt vermek istiyorum; kibirden sakın, çünkü kibir İblis’in Allah’a isyanına sebeb olan ilk günahtır” diyerek şu âyeti okudu: “Hani biz, meleklere ‘Adem’e secde edin’ dediğimizde; İblis hariç, onlar hemen secde etmişlerdi. O kaçınmış ve büyüklenmek istemişti.”29 Avf, nasihatına şu sözlerl...

İkrime’nin dönüşü 04.06.2021

İkrime, Peygamber aleyhissalâtu vesselamın ‘zamanın Firavunu’ dediği Ebu Cehil Amr b. Hişam’ın oğluydu ve Mekke’nin fethinden sonra Allah onun kalbini İslâm’a açmıştı. Önceki hayatında babası gibi İslâm aleyhine çalışan İkrime’nin durumu, iki açıdan ibret vericiydi. Bu hayat, bir hayatın öncesine bakarak sonrasına dair hüküm vermenin doğru olmayacağını gösterdiği gibi, babasına bakarak çocuğu hakkında hükü...

Her âyet yaşanmak ister 03.06.2021

Âlemlerin Rabbi “Siz sevdiğiniz şeylerden infâk etmedikçe, asla iyiliğe ulaşmış olamazsınız. Her ne infâk ederseniz de, Allah onu hakkıyla bilicidir”61 âyetini indirdiğinde, Medine ibretlik sahnelere sahip olmuştu. Bu âyet nazil olduğunda, Medine’nin en zengin sahabilerinden Ebu Talha Resûlullah aleyhissalâtu vesselama gelip: “Yâ Rasûlallah!” dedi. “Benim duvarla çevrili bir hurmalığım var. Mallarım içind...

Kimin tefsiri? 02.06.2021

Günlerden bir gün, ilminden emin bir fakih Ahmed er-Rufâî’nin damadı ve halifesi Seyyid Ali b. Osman’ın yanına geldi ve: “Yâ Seyyid!” dedi. “Sen mi bana soru soracaksın, yoksa ben mi sana bir soru sorayım?” Seyyid, ona: “Sen bana sor” dedi. Bunun üzerine, fakih, küçümser bir edayla: “Ben sana nasıl soru sorayım?” dedi. “Sen fakih ve âlim değilsin.” Seyyid Ali b. Osman, mütevazı bir edayla: “Sor,” dedi, ...

En büyük âyet 01.06.2021

Bir zât, bir sohbet meclisinde, “Allah’ın beşyüz ismi vardır” demişti. Bu sözü Seyyid Ahmed er-Rufâî’ye aktarıp, izahını sordular. Seyyid Ahmed er-Rufâî: “Şeyh doğru söylemiş, fakat o sadece bu miktarını biliyormuş” dedi ve ekledi: “Ey oğlum! Hak Sübhânehû ve Teâlâ’nın yarattıklarının sayısı kadar ismi vardır. Bana yaratılmış ümmetlerin sayısı mâlûm olmuştur. Yeryüzündeki bitkiler gibi, onların da dalı ...

Hangisini seçersen... 31.05.2021

Hz. Ömer, günlerden bir gün, mü’minlerin annesi Hz. Hatice’nin akrabası Hakîm b. Hizam’ın oğlu Hişam’ı Furkân sûresini farklı şekillerde okurken dinledi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmı bu okuyuşlardan hiçbiriyle dinlemediği için, bu durumu kabullenemedi. ‘Niye Resûlullah’ın okumadığı şekilde okuyorsun?’ diye namazın içinde Hişam’ın üzerine atılmamak için, kendisini zor tuttu ve namazı bitirmesini bekled...

Vefa makamında 30.05.2021

Abdullah b. Mübârek, hem ilmiyle, hem takvasıyla, hem de kahramanlığıyla şöhret salmış mübârek bir insandı. Bu büyük insan, bir gün bir savaş esnasında namaz vakti geldiğinde, yenişemediği kâfirden namaz için mühlet istedi. Namazını kılacak, sonra yine vuruşacaktı. Kâfir mühlet verdi, o da namaza durdu. Namazdan sonra, yine savaşa başladılar. Epeyce bir müddet vuruştukları halde, yine yenişemediler. Kâfiri...

Âyet ve mektup 29.05.2021

Hz. Ömer’in önceden tanıdığı, Şam’a göçmüş bir arkadaşı vardı. Bir gün Medine’de, Şam’dan gelmiş bir adamı gördü ve arkadaşının halini sordu. Haberler pek iyi değildi. Arkadaşının Şam’da yaşayışı değişmiş, Allah’ın rızasına uygun olmayan işlere girişmişti. Bunun üzerine Hz. Ömer, kendisinden arkadaşının haberini aldığı adamı: “Şam’a gideceğin zaman bana haber ver” diye tembihledi. Adam, gideceği vakit H...

Kurtuluş nerede? 28.05.2021

Resûlullah aleyhissalâtu vesselam, sırdaşı Huzeyfe b. el-Yemân’a kendisinden sonra ümmetin ihtilafa düşeceği haberini verdiğinde, Huzeyfe sordu: “Yâ Rasûlallah! O zamana yetişirsem, ne yapmamı emredersin?” Resûlullah cevap verdi: “Allah’ın Kitabını öğren ve içindekilerle amel et. Zira seni o karmaşadan çıkaracak olan ancak Allah’ın Kitabıdır.” Huzeyfe bu konuşmanın devamını şu şekilde anlatacaktı: “Ben ...

Terazisi Kur’ân olan 27.05.2021

Emevî sultanlarından biri, o sıralar Medine valisi olan Ömer b. Abdülaziz’e: “Bize ulaşmış olan, ‘Kader kalemi halife olan kimselerin aleyhine hareket etmez ve onun aleyhine olarak kendisine günah yazılmaz’ haberini sen de duydun mu?” diye sordu. Sultan, bununla, hadis olmadığı halde hadis diye kendilerine arzedilen bir sözü kastediyordu. Bir Emevî valisi olmaktan öte, büyükdedesi Hz. Ömer’in yolunda bir...

Dünyalara bedel beş âyet 26.05.2021

Sahabiler içerisinde Kur’ân’ı en iyi bilenlerden Abdullah b. Mes’ud “Beş âyet vardır ki, onları bütün dünya ve içindekilerle değişmem” derdi. Hepsi de Nisa sûresinde yer alan bu beş âyet şunlardı: ol li “Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, Biz kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz.”24 li “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz, zerre kadar iyilik olsa onu kat ka...

Yük 25.05.2021

Ebu Said Harraz, bir hac zamanı, namaz için Mescid-i Haram’a girdi. O sırada, üzerinde iki hırka bulunan bir dervişin halktan dilendiğini gördü. İçinden: “Bunun gibi adamlar da halka yük oluyor” diye geçirdi. Tam da o anda, adam dönüp Ebu Said Harraz’a baktı ve: “Allah içinizden geçenleri bilir”58 âyetini okudu. Ebu Said, adam hakkında ettiği suizandan dolayı üzülmüş, utanmıştı. İçinden, hemen istiğfar ...

Miras taksimi 24.05.2021

Hz. Peygamber’in vefatından sonraki günlerden bir gün, Medine çarşısında alım satımla meşgul mü’minler, Ebu Hureyre’den şu sözü işittiler: “Mescidde Resûlullah’ın mirası taksim edilirken, ben sizi burada görüyorum.” Bunun üzerine, çarşıdaki herkes, Resûlullah’ın mirasından bir hisse edinmek üzere mescide koşuştular, ama birşey göremeyip, Ebu Hureyre’ye: “Paylaştırılan birşey göremedik” dediler. “Sadece b...

Kur’ân aşığı olarak Hz. Osman 23.05.2021

Büyük sahabi Hz. Osman, sahabiler arasında en çok Kur’ân okuyanlar arasındaydı. Cuma gecesi Bakara sûresinden başlayarak Maide sûresinin sonuna kadar, Cumartesi gecesi En’am sûresinden Hud sûresine kadar okurdu. Pazar gecesi Yusuf sûresinden Meryem sûresine, Pazartesi gecesi Taha sûresinden Hz. Musa ile Firavun’dan bahseden Kasas sûresine, Çarşamba gecesi Zümer sûresinden Rahman sûresine kadar okur ve her P...

Düşünmek, anlamak içindir 22.05.2021

Resûlullah aleyhissalâtu vesselam vefat ettiğinde, Medine’de Kur’ân’ın tamamı ezberinde olan sadece dört sahabi vardı. Bu sahabilerin dördü de Medineli ve dördü de gençti: Übey b. Ka’b, Zeyd b. Sâbit, Muaz b. Cebel ve Enes b. Mâlik’in amcalarından Ebu Zeyd. Hepsi Kur’ân’la hemhal olduğu halde Ashâb arasında Kur’ân’ın tamamını ezbere bilenlerin bu kadar az olmasının sebebi, âyetleri onar onar ezberliyor olm...

Geçim kapısı 21.05.2021

Hâtemü’l-Asamm, meşhur sûfî Şakîk-i Belhî’nin talebesi ve Horasan sûfîlerinin büyüklerinden biriydi. Bir gün, adamın biri, bir sohbet esnasında Hâtemü’lAsamm’a: “Nasıl geçiniyor, nereden yiyip içiyorsun?” diye sordu. Hâtem’in bu münasebetsiz soruya cevabı şu âyet oldu: “Yerlerin ve göklerin hazineleri Allah’ındır, fakat münafıklar bunu bilmezler.”36 ...
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut