Kuranla Yaşayanlar

Ehl-i Beyt’in delili

ZULMÜYLE MEŞHUR Emevî valisi Haccac b. Yusuf ’un huzuruna, Horasan’ın Belh şehrinden bir âlim getirilmişti. Bu âlim Yahya b. Ma’mer’di ve Emevîlere karşı Ehl-i Beytin tarafını tutuyordu. Emevîler Ehl-i Beyti kendilerine en büyük rakip gördüklerinden, bu, Haccac için tahammül edilemez bir durumdu. Haccac, Emevî siyaseti çerçevesinde, İslâm’da yeri olmayan ataerkil bir anlayışla, Hz. Hasan ve Hüseyin’in babaları değil anneleri tarafından Peygamberin torunu oldukları için Peygamber neslinden sayılamayacaklarını iddia ediyordu.

Yahya’ya:

“Sen Hasan ile Hüseyin’in Peygamber neslinden olduğunu iddia ediyorsun, değil mi?” diye sordu.

Yahya b. Ma’mer:

“Evet” diye cevap verdi.

Bu cevap üzerine Haccac, öfkeyle:

“Ya Allah’ın Kitabından apaçık bir delil getirirsin veya seni parça parça ederim” diye tehdit etti.

Yahya ise kendinden emin bir şekilde:

“Sana Allah’ın Kitabından apaçık bir delil getireceğim yâ Haccac!” deyince, Haccac hemen söze girip:

“Sakın bana ‘Biz oğullarımızı, siz oğullarınızı çağıralım’14 âyetini delil getirmeyesin?” dedi.

Haccac’ın hem Kur’ân’dan apaçık delil isteyip hem de en açık delili reddediyor olmasına karşılık, Yahya yine kendinden emin bir şekilde:

“Allah’ın Kitabından, o hususta daha açık bir âyet getireceğim” dedi.

Sonra şu mealdeki âyeti okudu:

“Daha evvel de Nuh’u ve onun neslinden Dâvud’u, Süleyman’ı, Eyyûb’u, Yusuf ’u, Musa’yı ve Harun’u hidayete kavuşturduk. Biz muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız. Zekeriyya, Yahya ve İsa’yı ve İlyas’ı da...”15

Yahya b. Ma’mer, bu âyeti okuduktan sonra, Haccac’a şu can alıcı soruyu yöneltti:

“İsa aleyhisselamın babası kimdi ki, Allah onu Nuh aleyhisselamın zürriyetinden saymıştır?”

Bu cevap karşısında, Haccac uzun süre başını önüne eğdi.

Sonra başını kaldırarak:

“Sanki bu âyeti Kur’ân’dan daha önce hiç okumamışım” dedi ve emrindekilere seslendi:

“Şu adamın bağlarını çözün ve ona şu kadar mal verin.”
14 Bkz. Âl-i İmran, 3:61.

15 Bkz. En’am, 6:84-85.

  06.06.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut