Kuranla Yaşayanlar

Üç âyette insanlık tarihi

DEVRİNİN ÂLİMLERİNDEN Avf b. Abdullah, bir gün Irak valisi Fadl b. Muhalleb’in yanına girdi ve ona:

“Sana bir hususta öğüt vermek istiyorum; kibirden sakın, çünkü kibir İblis’in Allah’a isyanına sebeb olan ilk günahtır” diyerek şu âyeti okudu:

“Hani biz, meleklere ‘Adem’e secde edin’ dediğimizde; İblis hariç, onlar hemen secde etmişlerdi. O kaçınmış ve büyüklenmek istemişti.”29

Avf, nasihatına şu sözlerle devam etti:

“İhtirastan da sakın, çünkü o Âdem’i cennetten çıkardı. Allah onu, genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennete yerleştirmiş iken, o cennetteki yasak ağaçtan yedi ve Allah onu cennetten çıkardı.”

Avf böyle dedikten sonra, Taha sûresinden, “(Sizin ikiniz) inin oradan!”30 âyetini okudu.

Avf, Fadl’a son olarak:

“Hasedden de sakın” diye nasihat etti. “Çünkü Âdem’in oğlu Kabil, kardeşi Hâbil’i ona hased ettiği zaman öldürdü.”

Böyle dedikten sonra, Avf, şu âyeti okuyacaktı:

“Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini oku! Hani her biri birer kurban sunmuşlardı. Birinin kurbanı kabul edilmiş, diğerinden kabul olunmamıştı. Kurbanı kabul olunmayan, diğerine ‘Seni öldüreceğim!’ dedi. O da ‘Allah, ancak takvâ sahiblerinin kurbanını kabul eder!’ dedi.”31
29 Bkz. Bakara, 2:34.

30 Bkz. Tahâ, 20:123.

31 Bkz. Mâide, 5:27.

  05.06.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut