Kuranla Yaşayanlar

Dünyalara bedel beş âyet

SAHABİLER İÇERİSİNDE Kur’ân’ı en iyi bilenlerden Abdullah b. Mes’ud “Beş âyet vardır ki, onları bütün dünya ve içindekilerle değişmem” derdi.

Hepsi de Nisa sûresinde yer alan bu beş âyet şunlardı:

  1. “Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, Biz kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz.”24

  2. “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz, zerre kadar iyilik olsa onu kat kat arttırır ve yapana büyük ecir verir.”25

  3. “Biz her peygamberi ancak, Allah’ın izniyle, itaat olunması için gönderdik. Onlar, kendilerine yazık ettiklerinde, sana gelip Allah’tan mağfiret dileseler ve Peygamber de onlara mağfiret dileseydi, Allah’ın tevbeleri daima kabul edici ve merhamet edici olduğunu görürlerdi.”26

  4. “Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur.”27

  5. “Kim kötülük işler veya kendine yazık eder de, sonra Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah’ı mağfiret ve merhamet sahibi olarak bulur.”28
24 Bkz. Nisa 4:31.

25 Bkz. Nisa 4:40.

26 Bkz. Nisa 4:64.

27 Bkz. Nisa 4:18.

28 Bkz. Nisa 4:110.

  26.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut