Kuranla Yaşayanlar

Kur’ân aşığı olarak Hz. Osman

BÜYÜK SAHABİ Hz. Osman, sahabiler arasında en çok Kur’ân okuyanlar arasındaydı. Cuma gecesi Bakara sûresinden başlayarak Maide sûresinin sonuna kadar, Cumartesi gecesi En’am sûresinden Hud sûresine kadar okurdu. Pazar gecesi Yusuf sûresinden Meryem sûresine, Pazartesi gecesi Taha sûresinden Hz. Musa ile Firavun’dan bahseden Kasas sûresine, Çarşamba gecesi Zümer sûresinden Rahman sûresine kadar okur ve her Perşembe gecesi Kur’ân’ı hatmederdi.

Böylece her hafta Kur’ân’ı hatmeden Hz. Osman, sahabilerin birçoğu gibi Kur’ân’ı yüzünden çokça okuduğu için iki mushaf eskitmişti.

Bir Kur’ân aşığı olarak Hz. Osman, halifeliği esnasında Mısır’dan gelen asiler Medine’deki evini kuşattıkları sırada bile bu okuyuş sırasını bozmamıştı.

Asiler evin kapısını kırıp onun bulunduğu odaya girdiklerinde, o hâlâ Kur’ân okuyordu. Onu o halde şehit ettiler. Öyle ki, mızrakla yaralandığında kanından ilk damla, önünde açılmış halde duran mushaftaki şu âyetin üstüne düşecekti: “Onlara karşı Allah sana yeter. O, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.”1
1 Bkz. Bakara sûresi, 2:137.

  23.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut