Kuranla Yaşayanlar

Tekrar et ki, düşünesin...

RESÛLULLAH ALEYHİSSALÂTU vesselam, bir gece, içinde Ebu Zer’in de bulunduğu bir cemaate namaz kıldırıyordu. Namazında Maide sûresinden:

“Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar Senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphe yok ki Sen Aziz ve Hakîm’sin”2 mealindeki âyete gelindiğinde, Efendimiz bu âyeti sadece bir kere okumamış, bilakis tekrar tekrar okumuştu.

Bu yüzden, sahabiler de bazı günler ve geceler, tek bir âyeti tekrar eder dururlardı. Nitekim, Ashâb içinde en çok Kur’ân okuyanlardan biri olan Temim ed-Dârî bir gece sürekli şu âyeti tekrar etmişti:

“Yoksa o kötülükler işleyip duranlar kendilerini iman edip salih amel işleyenler gibi mi kılacağımızı, hayatlarını ve ölümlerini bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!”3

Resûlullah’tan aldığı derse binaen böyle yapan sahabiden böyle öğrenen Tâbiîn de aynı şekilde davranmıştı. Nitekim, Tâbiîn’in büyüklerinden Said b. Cübeyr bir gece boyunca Yâsin sûresinden şu âyeti tekrarlamıştı:

“Ey günahkârlar! Bugün mü’minlerden ayrılın.”4
2 Bkz. Maide, 5:118.

3 Bkz. Câsiye, 45:21.

4 Bkz. Yâsin, 36:59.

  19.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut