Kuranla Yaşayanlar

Herkes bir bilebilse...

BÜYÜK KADIN sûfî Rabiatü’l-Adeviye’nin zamanında, onun gibi Basra’da yaşayan bir kadın vardı. Meryemü’l-Basriyye diye tanınan bu kadın, Rabia’nın sohbet halkasında bulunmuş, ondan ders almış ve ona hizmet etmiş biriydi. Rabiatü’l-Adeviye’nin vefatından sonra da, Allah’ın dilediği bir müddet daha yaşamıştı.

İnsanlar, Rabia’dan sonra, zaman zaman, onun da yanına gider, sohbetinden feyizlenmek isterlerdi. Allah sevgisine dair sözler söyleyen ve yanında muhabbetullah bahsi açıldığında kendisinden geçen bu kadın, rızık endişesi konusunda ise, insanlara Rahmân-ı Rahîm’in Kur’ân’ından okuduğu bir âyetle ders veriyor, Zâriyât sûresinin 22. âyetini hatırlatıp, şöyle diyordu:

“Şu âyet-i kerimeyi işittikten sonra ne rızık için endişe ve keder duydum, ne de rızık talebi için zahmet çektim: ‘Gökte rızkınız ve size va’dedilen şeyler vardır.’”

  12.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut