Kuranla Yaşayanlar

İbn Abbas gibi okumak...

ABDULLAH B. Abbas, Resûlullah aleyhissalâtu vesselamın amcası Hz. Abbas’ın oğluydu ve genç bir sahabi olarak zekâsındaki parlaklık ile öne çıkıyordu. Peygamber Efendimizin “Allahım! Onu dinde fakih kıl ve te’vili [Kur’ân’ın mânâlarını anlayıp yorumlamayı] öğret!” duasına da mazhar olmuştu. Nitekim, sonraki hayatı da bu nebevî duanın gösterdiği istikamette ilerlemişti.

İbn Abbas, bu duanın gösterdiği istikamette ilerlemenin bütün mü’minler için geçerli bir yolunu biliyordu: düşünerek okumak...

Onun iki sözü, bu bakımdan çok öğreticiydi. Sadece dört satırdan ibaret iki âyeti, Zilzâl ve Kâria sûrelerini zikrederek, şöyle diyordu:

“İzâ zülzilet ve el-Kâria sûrelerini yavaşça ve düşünerek okumak, benim için Bakara ile Âl-i İmrân sûrelerini hızlı bir şekilde okumaktan daha sevimlidir.”

Bu sözüne tamamlayan bir diğer sözü ise şu şekildeydi:

“Bakara ile Âl-i İmran sûrelerini yavaşça okuyup mânâlarını düşünmek, benim için bütün Kur’ân’ı bir çırpıda okumaktan daha sevimlidir.”

  08.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut