Kuranla Yaşayanlar

Cevizler ve özleri

KENDİSİNİ ‘KUR’ÂN’IN kölesi’ olarak nitelendiren Mevlânâ’nın huzurunda Kur’ân’ı yedi kıraat üzere okuyabilen bir zâttan bahsettiler. “Her gece Kur’ân’ı hatmetmeden yatmaz” diye övdüler.

Mevlânâ Hazretleri, adam hakkında anlatılanları bakıp: “Evet, cevizleri iyi sayıyor, ama onun özünden bir haz almıyor” dedi. “Allah’ın kitabı dört esas üzerine kurulmuştur: ibare, işaret, latifeler ve hakikatlar. İbare avâm içindir, işaret havas için, latifeler velîler, hakikatler de peygamberler içindir. O bahsettiğiniz aziz, daima ibareyi tamirle meşgul, ama onun sırlarından mahrumdur” diye de ekledi.

Kur’ân’a nasıl bir derinlikle muhatap olduğu Mesnevî’sinde de görülen büyük sûfî, bir sohbetinde ise şu hatırlatmada bulunmuştu:

“Rivayet olundu ki, Resûl-i Ekrem zamanında, sahabilerden bir sûre ezberleyen kimseleri ‘Ezberinde bir sûre vardır’ diye parmakla gösterirlerdi. Çünkü onlar Kur’ân’ı yutarlar, ‘hazmeder’lerdi.”

Ona göre, Kur’ân’ı tilavet edip de mânâsına vakıf olamayanların misali, ağzına alıp çıkarmak suretiyle yüzlerce ekmek yemeye benziyordu. Buna karşılık, şöyle diyordu:

“Kur’ân’ın mânâsına yönelmek ilk zamanlarda çok tatlı görünmez, fakat insana gitgide daha tatlı gelir. Sûret ise bunun aksinedir; önce latif görünür, sonra o sûretle ne kadar ülfet edilirse kişi ondan o kadar soğur.”

  04.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut