Arşiv

 Akıl-Kalb-Vicdan

 • Akıl yürütmek gerekli, ama yeterli değil.

 • Birşeyi aklın anlaması ile duyguların anlaması farklıdır. Aklın kabulü, duyguların teslimini garanti etmez.

 • Soruyu sormak ve cevabı aramak için kullanılıyorsa, akıl yerindedir. Soruyu sormak, cevabı da vahye sırtını dönüp kendisi vermek için kullanılıyorsa, akıl sarhoştur.

 • Akıl, nefsin oyuncağı olursa, sahte melekût üretiyor.

 • Akıl-kalb, hikmet-muhabbet. İkisinden biri seçilmez, ikisi birden seçilir.

 • Akıl dikkati ile okumak yetmez; kalb rikkati de gerek?

 • Akla gelen bir hakikati kalb toprağına gömmeli ki neşv ü nema bulsun.

 • Akıl kalbe zikir cümlesi taşır. Akıl kalbsiz kalırsa bu cümleler kuru kalır. Kalb akla bakmazsa, zikir cümlesi bulamaz.

 • Hakikat kalbin eline geçmemişse, hüküm vermek için kalbin ?delil yetersizliği? sözkonusudur.

 • Aklen ikna olmak yetmiyor. Kalben mutmain olmak da gerekiyor.

 • Kalb tek başına muharebeye çıksa, yenilebilir.

 • Aklı kalbe bağlarsa, insan hakikatı görebilir. Kalb, tasdikin yaşandığı yerdir. Maddî kalbin vücuda yaptığını, manevî kalb ruha yapıyor.

 • Kalb ayine-i Samed?dir. Nefis, kalbin sevdiği Rabbe rakip olmaya kalkışıyor, firavunlaşıyor.

 • Sadece vicdanla muhatap olduğumuzda, vicdanımız parçalanıyor. Sadece aklımızla muhatap olduğumuzda, akıl parçalıyor. İkisini bir kıvamda buluşturmak için kalbi çalıştırmak gerek.

 • Tanımadan sevemezsin.

 • Bir hakikati sevmeyince tâbi olmak istemeyiz.

 • Akıl ilim ve marifet ile ikna olunca, kalb zikirle tatmin olur.

 • Bir sorunun cevabını kalbine yerleştir. Malumata malumat eklemekle yetinme.

 • ?Arabanın benzini ile ilgilenirim, yağı ile ilgilenmem? diyemeyiz. ?Bana kalb yeter, akıl önemli değil? diyemeyiz. Onun için, akıldan gelen şüphelerin kol gezdiği bu zamanda tasavvuf tek başına yeten bir meslek değildir.

 • ?Enfüsî tefekkürde ziyadeleşmiş kişi?yi, ?hassas ve safi kalb kişi? diye anlamıyorum.

 • Kalbin galibiyeti aklın galibiyetini içerir. Aklın galibiyeti kalbin galibiyetini içermez.

 • Akıl sussa da vicdan susmaz. Vicdan susturulabilir, ama kötüye kullanılamaz.

 • İrade ve akıl, mülk ve melekût arasında gidip geliyor.

 • Kemale ermek aklı mutlaklaştırarak değil, aklı vicdanla ve şefkatle takviye ederek gerçekleşir.

  30.01.2004

© 2021 karakalem.net, Metin Karabaşoğlu

 1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut