Arşiv

Maymunlar ve Domuzlar

SIKLIKLA DÜŞÜLEN BİR hatadır: Rabbini tanımayan, dahası inkârını bir inat konusu yapan insanları anarken, bazı hayvanları sözkonusu ederiz. Sözgelimi, maymun Allah’ını bilen ve O’nun verdiği görevi yerine getiren bir mahluk iken, Darwin’i anarken "Zaten maymun suratlı biri" der, geçeriz.

Oysa Darwin’e o yüzü veren Allah’tır; ve problem, Darwin’in yüzü değil, nefsidir. Darwin dünya güzeli bir insan olsa da farketmeyecektir. Hem, maymun Rabbimizin çirkin değil, sevimli mi sevimli bir mahlukudur. Adı anıldığı anda bile, yüzlerde tebessüm izi belirmektedir.

Maymuna yapılan haksız hakaretin bir benzeri, domuzlar için sergilenir. Avrupa ve Batı düşmanlığını domuzlara hakaret ederek dile getiren insanların sayısı o kadar fazladır ki! Üstelik, domuzun etinin haram oluşu, onu hakaret konusu yapmada bir ‘haklılık’ unsuru olarak kullanılır.

Oysa, domuz da Allah’ın bir mahlukudur. Ve özellikle yavruları, kesinlikle çok sevimlidir. O, nefret edilmesi gereken bir varlık değil, bütün canlılar gibi yaşama hakkı olan bir yaratıktır. Fakat, insanlara gıda olması için değil, bir ‘temizlik memuru’ olarak yaratılmıştır.

Hepsi Allah’ın yaratığı olan ve kendisine verilen görevi yerine getirmeye çalışan mahlukatı, ‘kulluk’ görevini hiçe sayıp ‘tanrılaşma’ iddiasında bulunan ve böylece ‘hayvandan da aşağı’ bir derekeye düşen insanlarla lütfen bir tutmayalım.

Yoksa, günün birinde bir Mahkeme-i Kübra açılınca, önümüze ‘görevli memura hakaret’ başlıklı kalın bir dosya da gelebilir!

  27.12.2003

© 2021 karakalem.net, Metin Karabaşoğlu

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut