Arşiv

Üçüncü Sayfa İtirafları

DÜNYASI ŞU dünyanın fena ve fani yüzünden ibaret olan kesimlerin çıkardığı gazetelerin, birkaç istisna hariç, tipik bir sayfa tahsisi vardır. İlk sayfa politika, ikinci sayfa ise magazin ağırlıklıdır ve üçüncü sayfaya gelindiğinde, ortalık kan gölünü andırır. Sarhoş halde yola çıkıp üç kişiyi ezenlerden karısını aldatan adamın kayınbiraderi tarafından bıçaklanışına, kumar dostluğunun ölüm getirmesinden öfkesini yenemeyip hastanelik oluşa, uyuşturucu çetelerinden kadın tacirlerine, rüşvetçiden gaspçıya, Mafya tetikçisinden adi hırsıza.. uzanan kirli bir çeşitlilik oluşturur bu gazetelerin üçüncü sayfaları.

Ama, bu çeşitlilik, bazı sabiteler de barındırır. Bütün bu kirli olayların perde gerisinde hep kimi ‘gedikli’ unsurların rolü okunur: içki, zina, kumar, hırs, zanna göre hükmetme, uyuşturucu, yalan, hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme, vs. Kişiler değişir, olayların gelişme seyri değişir, suçların işlenme biçimi değişir; ama bu temel unsurlar hep sabit kalır.

Birinci sayfasında sık sık İslam’ı tehlike gibi gösteren; şeriatı bir felaket unsuru olarak sunan; birinci sayfası başta olmak üzere tüm sayfalarında insanları şu dünyada varoluş amacını düşünmekten alıkoyan; kuytu köşelerinde çokbilmiş dünyevîlerin semavî olana duydukları kin ve husumeti kustukları gazeteler, ‘üçüncü sayfa’larında, aslında diğer tüm sayfalarında sundukları görüş ve yaklaşımın yanlışlığını itiraf ederler. Onlar şeriat düşmanıdırlar; ama üçüncü sayfalarını dolduran tüm kanlı olayların gerisinde, ilahî şeriatın emirlerine itaatsizlik vardır. Onlar dinî bir hayata muhaliftirler; ama üçüncü sayfalarını dolduran tüm kirli olaylar dinî bir hayat yaşamamanın sonucudur. Zina da, içki de, kumar da, yalan da dinin yasakladığı şeylerdir; elbette, bu uğurda işlenen cinayetler de. Keza dolandırıcılıktan hırsızlığa, rüşvetçilikten uyuşturucuya.. uzanan ve ‘üçüncü sayfa’ların kapsamına giren başkaca tüm şeyler de hakkında ilahî bir yasak bulunan şeylerdir.

Kısacası, kan kokan üçüncü sayfalar, ilahî şeriata kin kusan diğer sayfaların ‘sağlama’sı hükmündedir aslında. Dine muhalif gazeteler, üçüncü sayfalarıyla, din-dışı bir hayatın gelip dayandığı noktayı farkına varmaksızın itiraf etmektedir.

  27.12.2003

© 2021 karakalem.net, Metin Karabaşoğlu

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut