Arşiv

V. Sonsöz yerine

PEYGAMBER ALEYHİSSALÂTU vesselamın hayatından bu dünyaya ancak bir kısmı taşınabilen bunca tablonun gösterdiği apaçık bir gerçek vardır: Kudsî nebî, her gün her ânı O’nun için, O’nun adına, O’nun yolunda yaşamıştır. Peygamberin bir günü ve bütün ömrü, bu yönüyle, gününü ve her ânını O’nun için, O’nun adına, O’nun yolunda yaşamanın insanoğlu için nasıl da mümkün olduğunu gösteren bir örnek, hem de en güzel örnektir. Bu örnek hayat, insanın en şerefli mahlûk ve arzın halifesi oluşunun ardındaki sırrı, hikmeti ve hakkâniyeti bütün kâinata göstermektedir. Dolayısıyla, İblis’in insanın ‘düşüklüğü’ne dair kadim iddiası ile kalıcı çabasının asılsızlığını da.

Her insanın önüne, hayatı boyu, günün her ânında iki tercih çıkar durur. İblis onu aşağıların aşağısına düşürmeye gayret eder, Peygamber aleyhissalâtu vesselamın hayatı ise yüceler yücesine çağırır. Peygamber aleyhissalâtu vesselamın bizim yaşadığımız dünyada bizim yaşadığımız gündelik hayatın içinde bizimle aynı ihtiyaçlar, arzular, donanımlar, sorular, sorunlar, endişeler içerisinde sergilediği ubudiyet, bizim için bir şevk, ümit ve gayret kaynağı ve bir yükselme ve yücelme imkânıdır. Elbette, onun detansı ubudiyetini aynen yaşayamayız; bizim kalb aynamız ne onunki kadar geniş, ne de okadar parlak ve lekesizdir. Ama, Peygamber aleyhissalâtu vesselamın ‘dünya hali’nin örnekliğinde, böylesi bir hayatın olabilirliğini, yaşanabilirliğini seyrederiz. Ve bu, İblis karşısında bizi yenilgi ve yılgınlıktan kurtarır; şartlar ne olursa olsun, zaman hangi zaman olursa olsun, ayaklarımıza direnç, kalblerimize ümit verir ve bizi sebat edip daimî bir cehd göstermeye sevkeder. “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır” sırrından kuvvet alan bir ümit, gayret, sebat ve cehde...

Peygamberin Bir Günü, böyle bir gayret ve ümit ve niyetin vesilesi olabilmişse, amacına ulaşmış demektir.

  06.04.2008

© 2021 karakalem.net, Metin Karabaşoğlu

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut