Arşiv

Teşekkür

 (çev. Muhammed Şeviker)

BÜTÜN hamd ü senalar,
bu kâinatın Hâlikı ve Kayyûmu olan Allah’a mahsustur.

Bu kitap, “The Politics of the Veil” (Tesettürün Politikası) başlıklı doktora tezime dayanıyor. Doktora çalışmam, o zamandan itibaren birçok değişikliğe uğradı. Bununla birlikte, ilk metne verdikleri cesaret, destek ve eleştirel geri-beslemeden dolayı doktora heyetimin üyeleri Joseph Carens, Melissa Williams ve Janice Boddy’ye minnettarlığımı ifade etmek isterim. Doktora yıllarımda onların verdiği destek olmasaydı, Müslüman Kadınları ve Tesettürü Yeniden Düşünmek bugün elinizde olmayabilirdi. Kendileriyle söyleşi yaptığım, zamanlarını cömertçe bana ayıran, düşüncelerini benimle paylaşan kadınlara da teşekkür ederim. Tezimin ve bu kitabın özünü onların sözleri oluşturdu.

Kitabın birinci bölümü, Studies in Contemporary Islam dergisinde (c. 2, sy. 2, Güz 2000) “The Gaze and Colonial Plans for the Unveiling of Muslim Women” başlıklı daha kısa bir makale halinde çıkmıştı. Üçüncü bölüm ise American Journal of Islamic Social Sciences’da (c. 17, sy. 3, Güz 2000) “Challenging Media Representations of the Veil: Contemporary Muslim Women’s Reveiling Movement” başlığıyla yayınlanmıştı. Dördüncü bölüm, asıl itibarıyla, Fâtıma Mernissi’nin Beyond the Veil adlı eserini tenkit eden bir kitap eleştirisi olarak Journal of Law and Religion’da (c. xv, sy. 1 ve 2, 2000–2001) yayınlandı. Bu makaleleri gözden geçirerek bu kitapta yeniden yayınlamama izin verdikleri için yayıncılara minnettarım.

Uluslararası İslâm Düşüncesi Enstitüsünden Dr. Lüey Sâfi ve Enes el-Şeyh Ali’ye projeme destek verdikleri için, Sylvia Hunt’a da müsveddeyi yayına hazırladığı için teşekkür ederim.

Dostlarıma ve aileme de, projemi sürekli destekledikleri ve bana bu hususta cesaret verdikleri için, tesettürün gündeme getirdiği meselelere dair saatlerce süren sohbetleri için, metnin farklı versiyonlarını okudukları ve eleştirel geri-beslemede bulundukları için teşekkür borçluyum. Yeri gelmişken, çalışmamın yazımıyla ziyadesiyle meşguliyetim dolayısıyla mektuplarına ve e-mail’lerine cevap veremediğim kimselerden de özür diliyorum.

Bu kitaba nice uzun saatler verildi. Umarım, bu kitap Müslüman kadınlar ve tesettür hakkındaki bazı boş inançların silinip gitmesine yardımcı olur. Kitabım Batıdaki Müslüman kadınların hayatlarının bir nebze kolaylaşmasına yardım ederse, görevimi yapmış olduğuma inanacağım. Allah bize yardım etsin ve bizi sırat-ı müstakîme yöneltsin.

KATHERINE BULLOCK
Kaliforniya, 2001

  18.11.2005

© 2021 karakalem.net, Katherine Bullock

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut