“Hayatımızda acı olmak zorunda. Çünkü iyi ile kötü arasındaki savaşta ruh ancak acı çekerek saflığına kavuşabilir.”

Andrei Tarkovski

Kullanıcı 
Şifre
 

*her saat güncellenmektedir

[*4.460 yazı içinden]

‘Ekim’ ayında ‘bahar’ müjdeleri…

Ekim ayı, adı üstünde, bir bahar müjdesini taşır beraberinde. Bizi son ve sararmaya başlayan yaprakları düşünürsek ‘som’ baharla tanıştırırken, ilkbaharda olabildiğine boy verecek ekinlerin ekilmeye başlandığı ay olarak bir kez daha baharı çağrıştırır. Kırlarda ve baharlarda boy verecek nice ot ve nice çiçek de, Ekim yağmurlarıyla birlikte, bu ayda tohumunu veya soğanını çatlatıp filiz verir. Ekim, kısacası, ilkiyle ve sonuyla, baharı bize hatır...
 

Arkadaşım için; İsmail için…

90’ların başı, benim için her açıdan bir dönüm noktasıydı. Çeyrek asrı aşmış ömrümün bilhassa son on senesinde bin inkılâb görmüş; tutunduğum nice çınarın devrildiğine, bastığım zeminin gevşediğine, yol işareti gördüğüm kimilerinin yamulduğuna şahit olmuştum. Yeni bir hayat, yeni bir yol çizmek üzereydim. Bir taraftan evlilik, öte taraftan nisbeten münzevi bir hayat, en fazla ‘dar’ bir kollektiflik... Başka türlüsü de olamazdı herhalde zaten. Do...
 

İnsan ne ki?Hüseyin Eren19.04.2021, P.tesi

İnsan derdi kadar insandır. Derdinin büyüklüğü ve küçüklüğü, ulviliği ve süfliliği onu ele verir. Anda derdi ne ise o an odur. Ömür neyin derdi ile geçmişse o kadar kıymet alır insan ve o rütbe ile bu diyardan gider! İnsan ki derdi vardır değilse insan değildir. Ama az ama çok dert dairesinin dışında değildir. Kimi bir damla dertte boğulur, kimi dert okyanusunda yüzer. Çöplükte dane arayanın da derdi vard...

Die Wenigen und die VielenMetin Karabaşoğlu (Übersetzt von Saliha Kurt)19.04.2021, P.tesi

*Meiner Ansicht nach*, können wir die Geschichte der Menschheit als die Geschichte der ‘Wenigen’ bezeichnen. Eigentlich suchen die Augen nach der Vielzahl und die Triebseelen (Nafs)* bewegen sich dahin, wo die Vielen sind. Allerdings sagen die Wenigen meistens die letzten Worte. Es gibt so viele Wenige , die den Weg vieler erleuchtet haben. Zuallererst ist das Leben eines jeden Propheten ein Beispiel ...

er-Rahmân ve RamazanMetin Karabaşoğlu10.08.2011, Çar.

Düz mantığın akışına kendisini kaptırmış zihnimiz, Rahmân sûresini uyanık bir akılla okumaya giriştiğimizde, daha en başta şaşırır ve sarsılır. Şaşırır, çünkü bu âyetler dünya hayatına, insanlık tarihine dair bildiğimiz ‘kronoloji’yi tersyüz etmektedir. Bizim zihnimiz önce kâinat, sonra kâinat içinde dünya ve dünya içinde insan yaratıldı, sonra insana peygamberlerin elçiliğiyle vahiyler inmeye başladı ve en...

Birkaç deste paraİsmail Örgen19.04.2021, P.tesi

Bir gün bir adam tarlasında çift sürerken, sabanına ağırca birşey takıldı. Eski devirlerden kalma, güzel bir mermer heykeldi bu. Adam onu böylesi heykeller satın aldığını bilen bir koleksiyoncuya götürdü. Koleksiyoncu heykel için yüksek bir ücret ödedi. Ve ayrıldılar. Adam elinde deste deste para evine giderken, kendi kendine şöyle diyordu: “Bu para için ne hayatlara değer! Bir insan bu kadar parayı bin y...
 

Leyle-i Kadr’in KadriMetin Karabaşoğlu26.11.2001, P.tesi

(Kısa sûrelerin sınırsız dünyaları) RAMAZAN IN SON GÜNLERİNE YAKLAŞILDIĞINDA, Kadir Gecesine erişiyor olmanın heyecanını taşırız hepimiz. Her mü min, bu büyük geceyi gözüne uyku düşmeden geçirmek, o gecenin feyz ve bereketinden olabildiğince istifade ve istifaza temin etmek ister. Kadir Gecesi, mü minlerce idrak ve ihya olunur; çünkü, Kur ân-ı Hakîm de Kadir sûresi ile bildirildiği üzere, bu gece bin ayd...
 

Günün Duası19.04.2021, P.tesi

Ebû Mâlik el-Eş’arî (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: b “Kişi evine girince şu duayı okusun: ‘Allahım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık, Rabbimiz Allah’a tevekkül ettik.’ Bu duayı okuduktan sonra ailesine selam versin.” /b ...
 

Parça ve bütün19.04.2021, P.tesi

Bir gün bir adam Abdullah b. Abbas’a gelip: “Ben Kur’ân’da bazı âyetler görüyorum, onlar bana aralarında ihtilaflı geliyor” dedi. İbn Abbas: “Nelermiş onlar?” diye sorunca, adam şu âyetleri sıralamaya başladı: “‘Sûr’a üflendiği zaman, aralarında o gün (böbürlenecekleri) soyları sopları olmadığı gibi, (birbirlerinin halini) de soramazlar.’37 Halbuki şu âyet de var: ‘Birbirlerine dönüp soruşurlar.’38 Bir...
 

ANALİZ – Âlimlik, siyaset ve Ayasofya Başimamı örneğiMetin Karabaşoğlu10.04.2021, C.tesi

strong Serbestiyet /strong : Yakın dönemde dinî ilimler alanında öne çıkmış bazı isimlerin özellikle sosyal medyada siyasetin sözcüsü imiş gibi bir tutuma girdiklerini görüyoruz. Nitekim Ayasofya Camii imamlığına tayin edilmiş bir ilahiyat profesörü, en sonunda görevden alınmasına veya istifasına yol açacak şekilde, bu konuda özellikle gündem konusuydu. Bu durumu nasıl açıklamak gerekir? /p p strong Me...
 Sizin Yıldızınız Kim?

 


Sükûn    *Kuranla Yaşayanlar  18.04, Pazar

Ebu Muhammed Cerirî, bir gün, Cüneyd-i Bağdâdî’yi ziyarete gitmişti. O esnada Cüneyd’in yanında, İbn Mesrûk gibi birçok ünlü sûfî de vardı. Mecliste bir de ilahici bulunuyordu. İlahici okumaya başlayınca, İbn Mesrûk ve oradaki diğer sûfîler coştular, aşka geldiler ve ayağa kalktılar. Cüneyd-i Bağdâdî ise, sakin bir şekilde oturuyordu. Cerirî, Cüneyd’e: “Efendim” dedi, “sema yapmak istemez mis...

“Ruhum, ruhunu tanıdı”    *Kuranla Yaşayanlar  17.04, C.tesi

Herim b. Hayyân, Hz. Ömer’in kumandanlarından ve Tâbiîn’in zühdüyle zirveye ulaşmış isimlerindendi. Hasan-ı Basrî gibi isimlere üstadlık da yapmış olan Herim, Hz. Ömer’in Üveys-i Kârânî hakkındaki sözlerini işittikten sonra, onu aramak için yollara düşmüştü. Tek dileği onunla görüşüp hayır duasını almaktı. Yemen’de, Hicaz’da, Irak’ta diyar diyar dolaşıp Üveys’i arayan Herim, en sonunda onu bir öğ...

Bir illetin teşhisi! Mustafa H. Kurt  16.04, Cuma

Tarih 1911 Haziran’ı. Osmanlı Devleti, elde kalan Balkan topraklarında birtakım huzursuzluklarla yüz yüzedir. Arnavutların bir yıl önce ayaklandıkları bölgede, İttihatçı yöneticilerin -niteliği bugün hâlâ tartışılan- yanlış tutum ve politikalarının da tetiklemesiyle milliyetçi fikirler hayli ivme kazanmış durumdadır. Böyle bir ortamda Sultan Reşad geniş bir heyetle bölgeye üç haftalık bir seyahat...

THE MONTH OF PURIFICATION Öykü Ertem Tepsi  15.04, Per.

Ramadan, the month of detox, the month of inner peace is on its way. It is a kind of a detox which cleans not only our physical body, but also our soul and mind by clearing away our sins, our negative thoughts and behaviours to make us feel so much better and relaxed in every way. If we go back 20 years, it might be normal for some people to think “Why does Allah ask us to starve ourselves by f...

Arınma ayı Ramazan Öykü Ertem Tepsi  15.04, Per.

İç huzur ve detoks ayı Ramazan’a kavuştuk. Sadece bedenimizi değil, günahlarımızı, olumsuz düşüncelerimizi ve davranışlarımızı her yönden çok daha iyi ve rahat hissettirmek için ruhumuzu ve zihnimizi temizleyen bir tür detoks. 20 yıl öncesine gidersek, bazılarının “Allah bizden neden her yıl bir ay oruç tutarak aç kalmamızı istiyor?” diye düşünmesi normal olabilir, ya da “Yeme ve içme şansım vark...

Bir bayrağın farklı gölgeleri Mustafa H. Kurt  14.04, Çar.

i p align=right “Kuşatıcı bayrağa bir methiye” /i *Tarih 8 Şubat 1921*. Yer, ocaklarında dumanın tütmez olduğu harap Antep! Şehri dış dünyadan koparan Fransız kuşatmasına direnişin son günüdür. Düşmanın on bir aydır kıramadığı şanlı bir direnişi, açlığın ve çaresizliğin kırdığı gündür. Durum tam anlamıyla içler acısıdır. ‘Yiyecek’ olarak ağaç kabuklarının bile tükendiği şehirde sokak köpekl...

son hafta | son 15 gün | son 1 ay 


Hz. Nûh (as) Kıssası Bize Ne Söylüyor?  19.04.2021
Allah’a Adanmışlıkta Hz. İbrâhim (as) Örneği
Musa Hûb
  18.04.2021
Firavun ve Sihirbazlar: İmanla Gelen Emniyet
Seyfettin Bulut
  17.04.2021
Âyetler Işığında, Firavun ve Çevresi: Zalimler Tek Başına Zalim Olmaz
Doç. Dr. Ahmet Yıldız
  16.04.2021
Hz. Süleyman (as) Kıssası ve Madde-Mânâ İlişkisi
Prof. Dr. Adem Ölmez
  15.04.2021
Kehf Sûresi Işığında Ashâb-ı Kehf’ten Gençliğe Mesaj
Dr. Burhan Sabaz
  14.04.2021
Meryem ve Şuarâ Sûreleri Işığında İman Daveti için Usûl ve Üslûp Dersleri
Av. Ahmet Özkılınç
  13.04.2021


© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut