Bugün nasıl okunur?

FİYATLARIN ARTIŞI unuttuğumuz iktisadı geri getirir, sıkıntılar hasbiliğimizi hatırlatır, endişeler içimize dönüşü sağlar mı? Yoksa nefsi istikamette dümdüz ileri mi? Genel, emmare nefsin ateşine daha fazla mı kapılıyor ne!

Virüs ders olmamış gibi görünüyor, dersi bırakın çözülüş hızlandı sanki. Önce cana dokundu şimdi mala sonra bütün dünyada yönetimlere dokunacak gibi. Hikmeti arayan için sebepler harfler gibi; harfi okuyan gerçeği görüyor! Kim bilir fertlere ve insanlığa ne dersler var bu virüs harfinde; her gün bu kadar hasta oldu, bu kadar iyileşti haberlerinin ötesinde!

Öteyi görmek, ileriye bakabilmek; “an”ı, bugünü okumaktan ve bilmekten geçiyor. Çok şey bilip hikmet fukarası olmak; sebepleri sahici sandırır, zahiri meftun ettirir!

“İktisat eden maişet belasını çok çekmez” zahir dünya sistemine göre ters; hayallerini erteleme kredi al diyen zihniyete uymaz bu eylem!

Sahi neden artıyor fiyatlar?

1. Dünya savaşında yaşanan açlık, mal zayiatı, can telefine nasıl yorum getirmişti Zamanın Bediisi? Onun yolundan gidersek yaşadıklarımızı bir anlam vermeye çalışırız, yaşayacaklarımızı da!

Sosyal medya üzerinden yorum savaşlarını takip bizi nereye götürür ya da o medya kullanılıp hadiselerin hikmet yönü anlatılamaz mı?

Sosyal gürültü hikmeti duyar mı? Ne kadar yakın olmalı ne kadar uzak olmalı kurallarını başkalarının koyduğu kulvara?

Zaman israfı en başta gelen israf; an hücreleri tefekkür ve zikirle dolmadıkça hikmet balı nasıl devşirilir? Lüzumsuzluklar terk edilmedikçe lüzumlu eylem nasıl yapılır?

Batına bakınca zahirin enginliği görülür, evvelin ahirin keşfine yaklaşılır.

1. Dünya savaşında galip gelseydik ne olurdu, mağlup olduk ne oldu sorularına verilen cevaplar nasıl bir okuma derinliği olduğunu gösteriyor. Kabiliyetince o derinliği yakalamak; bugünleri ve gelecek günleri anlamak için bize gerekli bir derinlik.

Umumileşen fitneden bahseder Enfal 25. Ayeti. Kelam-ı Ezeli bugünlere de bakar, bugünün okuyucuları da ondan hakikat ve hikmet dersler çıkarır. Yaş ve kuru her şey Onda vardır zira.

Said Nursi bize Kur’an okuma dersi vermiştir, onun rehberliğinde Kur’an okumaya ihtiyacımız var, muhtaç olanlara bu hakikatleri bildirmeye de! Şartlar ne olursa olsun yapacak bir şeyler vardır, neticeye bakmadan görevini yapar hizmet eri.

  13.06.2022

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut