Salgının güzel sonuçları: ihtidalar

Zeyneb Hafsa

Pandemi döneminde ihtida edenlerden biri olan Aisha Rosalie pandeminin olumlu etkisini açıklarken şunu diyor: eğer pandemi olmamış olsa İngiltere’ye döndüğünde, Türkiye’de hissettiği deneyimin üstüne gidip detaylı bir araştırma yapma imkanı bulamayacak, eski yaşantısına dönünce de belki bir süre sonra dinle ilgili şeyler gündeminden çıkacaktı.


DAHA ÖNCEKİ BİR YAZIDA PANDEMİ, zorlukları ve imkanlarından bahsetmiştim. Bu aralar pandeminin daha önce fark etmediğim ama önemli olduğunu düşündüğüm bir başka önemli imkanını gözlemliyorum: içe/öze dönüşle beraber ihtidaya vesile olması.

İnsanın kendisiyle kalıp içe yönelmesi, oradan tefekküre yol bulması önemli bir gelişim aracı. Fakat her şey gibi bu da kararında olunca güzel. Aksi takdirde çok olması kaygı vb. şeylere yol açabilirken çok az olması da gaflete yol açabiliyor. Pandemi bu ikincisine karşı önemli bir imkan sunmuş oldu diye düşünüyorum. Nitekim bazı insanların bu imkanı iyi değerlendirip Allah’ın yardımıyla ihtidaya uzandığını kendi hikayelerinden takip edebiliyoruz.

Pandemi ve içe dönüş

Buna bir örnek, İstanbul’a gelip İslami semboller (şeairler) üzerinden dine yakınlık duyan ve memleketi İngiltere’ye döndüğünde pandeminin vermiş olduğu imkan sayesinde araştırmasını derinleştirip müslüman olan Aisha Rosalie. Rosalie pandeminin olumlu etkisini açıklarken özetle şunu diyor: eğer pandemi olmamış olsa İngiltere’ye döndüğünde, Türkiye’de hissettiği deneyimin üstüne gidip detaylı bir araştırma yapma imkanı bulamayacak, eski yaşantısına dönünce de bir süre sonra dinle ilgili şeyler gündeminden çıkacaktı -Allahualem-. Velhasıl onun hikayesi bir hissiyat ile başlamış, pandeminin içe dönüş imkanı vermesi ve bunun üzerine araştırma, ilgililerle irtibat gibi dışarıdan desteklerle de bu hissiyatın derinleşmesine dayanmaktadır.

Pandemi ve sorgulamalar

Konuya dair paylaşabileceğim bir başka örnek, Kanadalı bir mühtedi olan Damien Zielinski. Zielinski bu anlamda daha doğrudan bir örnek ortaya koyuyor diye düşünüyorum zira ihtidasını anlattığı videosunda pandeminin başında şunu fark ettiğini söylüyor: insanların -özellikle de spiritüel olduğunu düşündüğü insanların- maske takmıyor vs. diye başka insanlara aşırı sert çıkışları vardır ki ona göre bunun arkasında ruhanilik eksikliği yatmaktadır. Bunu yaparken kendisini de ne kadar yargılayıcı olduğunu fark edip her şeyden önce kendisinde bir spiritüellik eksikliğini keşfettiğini de sözlerine eklemektedir. Böylece Tanrı’yla arasını düzeltmesi gerektiğine karar vermiştir. Sadece bunu nasıl yapacağını bilememiştir. Bu hususta bazı şeyler vesile olmuş, Zielinski de kendisini bir araştırma sürecinde bulmuştur.

Yaklaşık iki senedir müslüman olan Zielinski’nin aşağıda aktaracağım tespitleri dine girişindeki sorgulamanın ne kadar derinlikli olduğunu gösterir cihette diye düşünüyorum:

Kur’an -vahiy- Batılı bireyselcilik ile zıt bir konumdadır. Zira Kur’an Allah’tan yani yaratıcıdandır. Oysa Batılılar İngilizce tercümelerinden okudukları Kur’an’da beğenmedikleri, hoşlarına gitmeyen şeyler olunca kolay bir şekilde bunun Allah’tan olmadığına karar vermektedirler. Bu, Batılıların bireyselcilik problemine dayanmaktadır zira gerçekliğin arzularda olduğu (truth in desire) kanaati hakimdir. Bu kanaat 7/24 medya tarafından da desteklenmektedir. Hatta öyle ki insanın arzuları kişiliğiyle eşdeğer tutulmaktadır. Ve neticede spiritüalizm -yeni “dini” akımlar- gibi insan kendi gerçeğinin Tanrısı haline gelmektedir (“I am god on my own reality”). Oysa arzular toksik menzillere de varabilir. Allah ise en iyi bilendir. Yine de, örneğin, Kur’an’ı Allah’tan bilmek yetmemektedir. Zira okuduklarınızı tamamen anlayamamış olabilirsiniz. Dolayısıyla alimlere, bilenlere dönme ihtiyacı hasıl olmaktadır (kendiniz ve arzularınız dışında). İlaveten, okuduklarınızı anlasanız bile pratiğe dökemeyebilirsiniz. Dolayısıyla din insana meydan okumaktadır. Ne anlamda? Hakikati Allah’ta bulmak, benim bilebileceğimden daha iyisi hakkında bana hikmet sağlamaktadır. Sonra da bu referans noktasından hareketle insan arzularını şekillendirmelidir ki arzuladıklarım -beni değil de- Allah’ı en memnun edici şeyler olsun.

İşin özü

Bu yazıda örnek verilenler dışında pandeminin imkanlarıyla ihtida eden ya da dinde derinleşme sağlayan nice örnekler elbette olmuştur. Bu noktada kısaca şu söylenebilir. Bazen dışarıdan olumsuz gibi görünen şeyler, detayında oldukça güzel şeylere vesile olabilir. Yine de duamız odur ki insanlar kolay, güzel vakitlerde de içe dönüş, sorgulama ve ihtidada ilerleme sağlayabilsin.

  07.05.2022

© 2021 karakalem.net, Zeyneb Hafsa© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut