Kalkacağımız yer

NEYE, NE zaman, nasıl yatırım yapsak da bire beş, bire on kazansak meselesi bugün yaşayan ekseriyetin meselesi. O mesele ki döviz kuyruklarında bekletiyor, banka ekranlarına baktırıyor, uzmanlara kulak verdirtiyor!

Mesele büyük!

Büyüklüğünden kafalar o yöne kayık, kalpler o yöne meyilli! Biri çıksa dese ki bire yedi yüz vereceğim hemen oraya koşar çoğunluk; ne var ki vakıa bu. Malı olan kaybetmek endişesinde, olmayan bir anda kazanma derdinde.

Dert dünya olunca, dünya kadar derdi oluyor insanın. Dünya ötesi ufku gözleyen ve özleyen için küçük meseleler, küçük dertler bütün bunlar. Bugün var yarın yok; bugün yok yarın olur der, dert etmeden geçer gider. Onun endişesi çokluk değil helal kazançtır, paylaşmaktır, yaralı yüreklere merhem olmaktır, iyilik kervanlarına dâhil olmaktır…

Bütün bunları infak kelimesi ile özetlemek mümkün. Verilen nimeti paylaşmak diye özetleyebiliriz bu kelimeyi. Zengin zekâtta fazlasını verir, gizliden sadakalar dağıtarak inancına olan sadakatini gösterir.

Aktıkça akar, coştukça coşar bu veriş. Gerçekte veriş değil alıştır; bire on, bire yedi yüz, bire bin, bire bilinmez rakamlar…

Sağlığı yerinde olan ramazan haricinde oruç tutar, sağlığından infak eder. İbadete daha da yoğunlaşır şükre yaklaşır.

Gençlik enerjisini hizmette koşturarak infak eder.

İlmiyle amil âlim ilmi yayarak infak eder. Şehit hayatını Allah yolunda infak ederek cömertlik mertebesini gösterir.

Cennet cömertlerin yurdu, cimrilerin değil. Cömert cahil cimri âlimden kurtuluşa daha yakın.

Bencilliğin hüküm sürdüğü, infaktan habersiz fukara zenginliğin çoğunlukta olan toplum çokluk içinde de olsa darlıktadır, bolluk içinde olsa da yokluktadır. İç sıkıntılar bitmez, toplum için için çürür, şikâyetler ayyuka çıkar.

Ceza cinsiyle gelir.

İlk defa zam olmuyor bu ülkede, son da olmayacak.

Cömertçe stokladığımız iyiliklerle aşılır sıkıntılar. Düştüğümüz yer bencillik ve cimrilik, kalkacağımız yer cömertlik. Bunun için kanaat ve iktisat eğimine ihtiyaç var, hem de acil!

  10.01.2022

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut