Ders ve destek dengesi

SON YIL öncesi gibi değil bu ülke; istikrarın neler getirdiğini gördü bu halk; istikrarsızlığın ne götürdüğünü, daha neler götüreceğini müşahede etti şu birkaç ayda. Gerçeklik bu kadar açık ve aşikâr; aslında yoruma bile hacet yok.

Çevresine, şehrine şöyle bir bakan bunu rahatlıkla görür. Zenginlik, rahat, refah; yollar, caddeler, fabrikalar, dünyaya açılma, medeniyet tarlamıza yeniden yöneliş…

Hürriyet, evet hürriyet; Bu ülkede Cumhur Başkanına “diktatör” bile deniyor!

İnancını ilan etme, yaşama ve yaymada kim sıkıntı görüyor? Risale-i Nurları devletin basması, vesayetin kalkması, tesettürle devlet dairelerinde çalışma, okullarda okuma…

Bir ne kaldı? Ayasofya’nın açılması!

Devlet yolları açtı, açıyor, yürüyecek olan hizmet dava eden dini gruplar, sivil toplum kuruluşları. Her şeyi devlet yapacak değil ya! Gücü yetmez zaten; ev ev, gönül gönül hizmet götürenler geçmişte kimlerdi, şimdi yine onlar olacak.

İman hizmetinde çalışanlar her hal ü karda vazifeleri devam ediyor ve de devam edecek; devamlılığı sağlayan onlar çünkü. Ağacın besleyen ana umde onlar.

Bu çizgiden sapmak büyük sıkıntı; bu sıkıntı tarih boyunca görüldü, şimdi de görülüyor; fert olarak grup olarak.

Fazla tevile, söze gerek var mı? Pergeli biraz açmak, nazarı biraz genişletmek, ufku biraz yükseltmek yeterli. Küçük grubun, küçük aynasından inşikak ettiren taassuptan başka bir şey çıkmaz; onları da görüyoruz şimdilerde. Bir de bunu fütuhat diye sunuyorlar ya; el insaf!

Mazinin derin derelerinde, tabelaların altında serap görenler; bekleyin, sizin bineceğiniz otobüs belki bir gün gelir!

Son yılda her şey çok iyi olmadı elbet, tenkit edilecek çok şey var, tenkit etmeliyiz de. Yapıcı tenkit, onarıcı uyarı, hat bildirici hatırlatma; iman hizmeti yapan dini grupların ikinci görevi.

İki nehrin suları birbirine karışmamalı fakat iki akış birbirini desteklemeli. Bulanık akan sular; bulaşmışlığın ve karışmışlığın göstergesi.

Evet, dersi verdik şimdi destek zamanı; gerekirse yine ders verme uyarısını hatırlatarak! Daha iyileri gelinceye kadar ehven olanlarla devam.

Büyük fotoğraf gayet açık ve net. Tevilsiz ve yorumsuz görülecek kadar berrak.

  18.10.2015

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut