Ayın içinden geçmek

SICAK MEVSİMDE, sıcak günlerde, sıcak gündemlerle giriyoruz ramazana; günah ağırlıklarını atmak, zihindeki zehirleri temizlemek, kalpteki kirleri elemine etmek, ruhu inceltmek, saflığı, safiyeti, serinliği bulmak için. Sıkı tutsak ve o bizi bırakmasa bir ay boyunca, bin aylık bereket bulacağız; ne serinletici müjde, ne büyük kar ve kazanç.

Bütün gündemi bu müjde kaplasa yeridir; bütün meşguliyetler, bütün uğraşılar, bütün kelamlar, bütün susmalar ve nazarlar bunun üzerinde dönse, dünya döndükçe de bu hal üzere dönülse boşuna dönülmüş olmaz. Kısa ömürde, sönük iktidar, cüzi irade, az iş, az amelle azametli bir şükrü ifa etmek; bereketin büyüklüğüne tarife ne hacet.

İhtiyaçlar içinde boğulmuş, fakirlikte ezilmiş, acizlikte zelil düşmüş ruh- u beşere ne serinletici bir sevinç; ramazanın içinden geçmek, onu içine çekmek, sımsıkı tutmak, karşılıklı tutuşmak… Bu tutuşma olmasa imansızlık ateşinden nasıl korunur, cehennem ateşinden nasıl uzaklaşırız.

İçinden geçeceğimiz yolculuğu ne denli içselleştirir, ne denli şuur altına yerleştirirsek o denli şuur üstüne ve hale akseder, bütün aylara sirayet eder.

Bin aya bedel yolculukta durulmuş duygular, arınmış zihin, safileşmiş gönül, incelmiş ruhla; acizliğiyle Kudret sahibine, fakirliğiyle Ganiyyi Mutlak’a, rızka muhtaçlığıyla Rezzak’a, parlak bir ayine olunur, Kudreti, Rahmeti, Keremi, İhsanı sonsuz Rahman ü Rahim onu muhatap kabul eder.

Hızlı akan aynalar serüveni ramazan; geride güzel suretler bırakan ileriye güzellikler taşır. Sahur ayrı bir ayna, iftar başka bir ayna, gece başka bir pencere, gündüz başka bir veçhe; Hep şükür, hep hamd… Hepsi Cemal-i Zülkemal vel İkramdan yansıma, isim ve sıfatlarının tecellisi.

Sıcaktan teselli, musibetten teselli, acizlikten, fakirlikten, zaaftan teselli, sıkan zulümlü gündemlerden teselli; her şeyi kabza-ı tasarrufunda tutan Âlim, Hâkim, Rahim’e olan imanın büyüklüğü nispetinde.

Ramazan bedenen ve ruhen yenilenme, temizlenme ayı; gökteki ay kadar parlak ve berrak olma fırsatı. Aya tutunan ışığın kaynağını bulacağı gibi oruca tutunan da rahmete biraz daha yaklaşır.

Evet, gündem ramazan, gündem şükür, gündem günahlardan arınma, gündem kulluk… Sıcaklar serinliğe, serinlikler sıcaklığa dönse de soğumayacak gündemde değişmeyen madde; yolcuyuz ve yolculuğun yoğun ibadet ve ubudiyetle yürüneceği aya geldik.

Ay içimize doğsun, ışıktan ellerine sımsıkı tutunalım ki ubudiyet semasında mahbubiyet makamına çıkalım.

Şerif ramazan evlerimize, sokaklarımıza, caddelerimize, yüzümüze, yüreğimize şeref ver, içinden geçerken sen de içimizden geç.

  09.08.2010

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut