Benden daha hayırlısı!

İKİSİ DE Kureyş kabilesinden ve ikisi de Hz. Peygamber’in akrabası olan Ebu Seleme ve Ümmü Seleme arasında, dillere destan bir sevgi sözkonusuydu.

Günlerden bir gün, Ümmü Seleme, Peygamber Efendimizin, cennetlik kocası ölen cennetlik bir kadının, sonradan başka birisi ile evlenmezse, muhakkak Allah’ın onu cennette kocası ile biraraya getireceğini; aynı şekilde, cennetlik zevcesi ölen cennetlik bir erkeğin de, sonradan başka bir kadınla evlenmezse, Allah’ın muhakkak onu da cennette kocası ile biraraya getireceğini haber verdiğini öğrendi ve kocası Ebu Seleme’ye:

“Öyleyse” dedi, “gel, seninle ahidleşelim. Ne sen benden sonra başka biriyle evlen, ne de ben senden sonra başka biriyle evleneyim!”

Bu teklif, Ebu Seleme’nin hoşuna gitmemişti. Hanımına:

“Sen bana itaat eder, sözümü dinler misin?” diye sordu.

Ümmü Seleme:

“Ben sana ancak itaat etmek, söylediğini dinlemek için danışırım” diye karşılık verdi.

Bu son derece veciz ve anlamlı karşılık üzerine, Ebu Seleme, sanki daha önce öleceği kendisine mâlûm olmuşcasına:

“Ben öldüğüm zaman” dedi, “sen evlen!”

Sonra da, Ümmü Seleme’yi hayli şaşırtan şu duayı yaptı:

“Allahım! Ona benden daha hayırlı, onu hor görmeyecek, onu incitmeyecek bir koca nasip et!”

Bu dua Ümmü Seleme’yi öyle şaşırtacaktı ki, kendi kendine, günler ve haftalar boyu:

“Benim için, Ebu Seleme’den daha hayırlı kim olabilir ki? Müslümanların hangisi Ebu Seleme’den daha hayırlıdır? O, ailesiyle birlikte Resûlullah’a hicret eden ilk hanedir!” deyip duracaktı.

Çok geçmedi, Ebu Seleme vefat etti. Sonra da, Ümmü Seleme’nin iddetinin dolmasının akabinde, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer gibi güzide sahabiler kendisine talip oldular. Fakat, “Benim için, Ebu Seleme’den daha hayırlı kim olabilir ki? Müslümanların hangisi Ebu Seleme’den daha hayırlıdır? O, ailesiyle birlikte Resûlullah’a hicret eden ilk hanedir!” diye düşünegelen Ümmü Seleme, bu teklifleri reddetti.

Derken, günlerden bir gün, Hâtıb Ebi Beltaa Ümmü Seleme’nin kapısını çaldı ve ona Hz. Peygamber’in evlilik talebini iletti.

Bu talebi duyduğunda, Ümmü Seleme, Ebu Seleme’nin ona söylediği sözün ve yaptığı duanın adresini ve kendisine olan sevgisinin büyüklüğünü kavrayacaktı.

Herşey ortadaydı. Ebu Seleme, kendisinden sonra, Ümmü Seleme için eş olarak ‘en hayırlı insan’ı, Peygamber Efendimizi Rabbinden dilemişti...

  18.11.2005

© 2021 karakalem.net, İsmail Örgen

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut