İyas’ın acelesi

PEYGAMBER EFENDİMİZ, Mekke’deki hayatının son yıllarında, Medine’den önemli bir isimle, Ebu’l-Hayser Enes b. Râfi’yle görüşme imkânı bulmuştu. Ebu’l-Hayser, Abduleşhel oğullarındandı ve Evs kabilesinin önde gelenlerindendi.

O yıllarda, Medine, iki kardeş kabile Evs ve Hazrec’in bitmek bilmeyen kanlı hâkimiyet mücadelesine sahne olmaktaydı. Nitekim, Ebu’l-Hayser’i Mekke’ye getiren de, Evs adına Hazrec’e karşı Kureyşlilerle bir ittifak antlaşması yapmanın yolunu aramaktı.

Ebu’l-Hayser, içlerinde İyas b. Muaz’ın da bulunduğu bazı gençlerle Mekke'ye gelmişti.

Peygamber Efendimiz onların geldiğini duyunca gidip yanlarına oturdu ve:

“Sizin için, sabahlamak üzere geldiğiniz şeyden daha hayırlısı yok mudur?” diye sordu.

Ebu’l-Hayser ve yanındakiler:

“Nedir o daha hayırlısı?” dediler.

Peygamber Efendimiz, cevaben:

“Ben Allah’ın Resûlüyüm! Allah beni, hiçbir şeyi şerik koşmaksızın Allah’a ibadet etmeye davet edeyim diye kullarına gönderdi ve bana Kitab da indirdi” buyurarak onlara İslâmiyeti anlattı ve Kur’ân-ı Kerîm’den âyetler okudu.

Hz. Peygamber’in bu tebliği üzerine, henüz pek genç yaşta olan İyas b. Muaz:

“Ey kavmim!” dedi. “Vallahi bu, sağlamaya geldiğiniz şeyden daha hayırlıdır!”

İyas’ın bu sözü üzerine Ebu’l-Hayser Enes b. Râfi’ hemen yerden bir avuç toprak alıp onun yüzüne fırlattı ve:

“Sen bizi kendi halimize bırak!” dedi. “Hayatım üzerine yemin ederim ki, biz buraya ondan başkası için gelmiş bulunuyoruz!”

Ebu’l-Hayser’in bu tepkisi üzerine İyas b. Muaz sustu. Peygamber Efendimiz de kalkıp onların yanından ayrıldı.

Ebu’l-Hayser ve arkadaşları birkaç gün sonra Medine'ye döndüler. Medine’ye dönmelerinden az zaman sonra da, genç İyas vefat etti.

Vefat ederken yanında bulunanlar, onun ruhunu teslim edinceye kadar Mekke’de Hz. Peygamber’den duyduklarını tekrarladığını; tevhid, tekbir ve hamd ederek Allah’ı anıp durduğunu işitmişlerdi. Hiçbirinin, hak bir davete gecikmeden icabet eden İyas’ın Müslüman olarak öldüğünden şüphesi yoktu.

  18.11.2005

© 2021 karakalem.net, İsmail Örgen

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut