Leyle-i Kadrin Kadr-ü Kıymetini Bilmek

ALLAH KAİNATI mekandan ve zamandan yaratmış. Hayırlı ve şerefli mekanlar olduğu gibi, hayırlı ve şerefli zamanlar da yaratmış. İşte Kadir Gecesi böyle hayırlı ve şerefli bir gece.

Bu gece kainatta bir yıl içinde meydana gelecek hallerin ve hadiselerin kainat semasında yazıldığı gece.

Bu gece kainatın zerresinden süreyyasına kadar her türlü takdirin karara bağlandığı, nasiplerin ve kısmetlerin yazıldığı gece.

Bu gece meleklerin saf saf yeryüzüne indiği, sonsuz acz ve fakr içinde bulunan gönüllere af, rahmet ve merhamet dağıttığı rahmetin timsali bereketli gece...

Bu gece cinlerin cin gibi uyanık olarak Rablerini zikrederek sabahladıkları gece.

Bu gece ruhlara rahmet, kalblere nur, akıllara hakikat, malllara bereket verilen gece.

Bu gece Allah tarafından bin ay ile değerlenmiş gece.

Bu gece bin ay yani seksen üç yıl.

Bu gece bir ömürden daha fazla bereket getiren bir gece.

Bu gece gecesi gündüzüne, gündüzü de gecesine faziletçe eşit olduğu gece.

Bu gece gecesi gündüzü bir, gecesi gündüzü bin olan gece.

Bu gece bin ayda yapılmayan iyilik ve hayrın Kur’an’ın inzaliyle birlikte bir gece içinde yapıldığı gece.

Bu gece içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğu gece.

Bu gece kainat kitabının en bedii tercümesi olan Kur’an’ın kainat simasından inzal olmaya başladığı gece.

Bu gece Kur’an-i Kerim’de kendisine bir sure adı verilen, Resulüllah’ın (s.a.v) Ashab-ı Kiram’a Israilogullarından birinin silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihat ettiğini bildirdiği, Ashabın da buna hayret etmesi üzerine Cenab-ı Hakkın Kadir suresini indirdiği gece.

Bu gece Allah için bin yıl cihat etmekten daha hayırlı olan, içinde kadir gecesi olmayan bin aydan daha fazla hayırlı olan gece.

Bu gece kainat kitabının fihristi ve kainat kitabının tercümanı Kur’an’ı Hakim’in müfessiri, bütün kainatın kendisi için yaratıldığı alemlerin efendisi Muhammed Mustafa (sav)’nın o on sekiz bin alemi ihata eden yüreğine Kur’an ayetlerinin yağmaya başladığı gece.

Bu gece vahyin Rabbin katından Muhammed Mustafa’nın (sav) kalbine indiği, o kalbten raflarımıza, oradan rahlelerimize, oradan da gönüllerimize indiği gece.

Bu gece bir anne olan kainatın rahmine, onun en nazik ve nazenin çocuğu Efendimizin (sav) Kur’an’ın gülden kundağına sarılı olarak vahiy vahiy düşmeye başladığı gece.

Bu gece “Kıyamet günü benim şefaatime en çok layık olanlar, bana en çok salavat getirenlerdir” diyen Efendimizin kendisine salat ü selam getirenlerin salat ü selamlarının kadr ü kıymetini bilip onlar için şefaat ettiği gece.

Bu gece, Kadir Gecesinin Ramazan ayının son on gününde gizli olduğunu bilen, o günü idrak etmek ve değerlendirmek için her yıl on gün itikafta bulunan ve vefat yılında ise Ramazan’ın son yirmi gününü itikafta geçiren Hz. Peygamber’in (sav) gecesi.

Bu gece “Bir kimse Kadir Gecesi iman ile, Allah’tan mükafat dileyerek ibadet için kıyam ederse önceki bütün günahları affolunacaktır.” diyen Allah’ın en sevgili kulunu en çok sevenlerin gecesi.

Bu gece, “Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? diye sordum. Resulüllah (s.a.v.): “Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet)” diye dua et, buyurdu” diyen Hz. Aişe’nin (r.a.) ve onun yolundan giden Aişelerin gecesi.

Bu gece Muhammed Mustafa (s.a.v.) için ‘Araya araya bulsam izini...’ diye diye söylenen ilahilerde olduğu gibi bir yıl arana arana bulunan bir gece.

Bu gece hayat içerisinde ölümün gizli olduğu gibi, Ramazan içinde de Kadir Gecesinin gizli olduğu, o gizli anı ibadet ve taat ile yakalayanların talihli olduğunu ifade etmek için kullanılan “kadir gününde doğmak” sözünün doğrulandığı gece.

"O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle (ölü canlara) hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar...ta şafak sökünceye dek!.." (97.4-5) diye seslenen Kur’an’a muhatap olarak ölü canlarını her şeye Kaadir olan Allah’ın kudretiyle ihya edenlerin, geceleri kendilerini Kur’an’la ihya edenlerin gecesi.

Bu gece, bu gecede doğan erkek çocuklarına Kadir, kız çocuklarına Kadriye isimlerinin verildiği gece.

Bu gece, Abdülkadir Geylanilerin, Geylaniyelerin, Kadirilerin, bir tarafı ile Şazeli bir tarafı ile de Kadiri olan ve mana aleminde üveysi olarak Abdülkadir Geylani’den ders alan ve onunla İmam-ı Ali’nin rahle-i tedrisinde ders arkadaşı olan Bediüzzamanların gecesi.

Bu gece “Geçen Leyle-i Kadrinizi ve gelen bayramınızı bütün mevcudiyetimle tebrik ve sizleri Cenab-ı Erhamürrahiminin birliğine ve rahmetine emanet ediyorum.... Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı şerifin Leyle-i Kadrini umumuza bin aydan hayırlı eylesin, amin. Ve seksen sene bir ömr-ü makbül hükmünde hakkınızda kabul eylesin, amin.” deyip Ramazan’ı asude geçiren ve Leyle-i kadrin hakikati derk eden Said Nursilerin gecesi.

Bu gece, leyle-i kadri iki gece yapan, ve bu gecelerde Evrad-ı Bahaiye, Tesbihat, Sekine, Delail-i Hayrat, Cevşenül Kebir gibi ders ve virdlere çalışan Nur Talebelerinden Sabri’nin gecesi.

Bu gece “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” diyen Süfyan-i Sevrilerin gecesi.

Bu gece gücü ve kudreti her şeye kadir olan Zat-ı Zülcelal’in celalinden korkup cemaline sığınan kullarına sığınak ve barınak olduğu gece.

Bu gece Rabbin Cemal’ine sığınılarak yapılan duaların, zikirlerin, evradların, okunan Kur’an’ların kadrinin sadece Allah tarafından takdir edilebildiği gece.

Bu gece her gününü Cuma, her gecesini Kadir, her ayı Ramazan yapmaya çalışıp, her geceyi kadir, her karşılaştığı insanı Hızır bilenlerin gecesi.

Bu gece Kadir gecesi, bu gece Hızır’ı beklemek yerine Hızır’ın ayağına gidenlerin gecesi.

Bu gece Kadir Gecesi...

  30.10.2005

© 2021 karakalem.net, Mustafa Oral© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut