Abdulhakim Murad’la Ramazan’a hazırlık

Zeyneb Hafsa

Daha önce yazdığım bir kaç yazıda da belirttiğim gibi, İngiliz mühtedi Abdulhakim Murad’ın bende yeri ayrı. Onun geçen seneki Ramazan için çektiği dört video, bu senenin Ramazan’ı için hazırlık olsun istedim hepimize.


VİDEOLARIN ilki, “seeking status” başlığını taşıyor. Yani, kabaca, “statü aramak.” Murad, şu vurguyla başlıyor konuşmasına: Nefsi disipline etme yetimiz var. Bu hem dış terklerle hem içsel olanlarla yapılabilecek bir şey. Örneğin, içimizdeki bir şeyden dolayı gıpta edilmek (admire) isteği var hepimizde. İşte oruçla bu kırılıyor. İslam’da bununla ilgili yardımcı bir unsur daha var: haya. Bu sadece, alışageldiğimiz anlamda dışsal bir sakınmayla ilgili değil, fakat örneğin başarılarımıza çokça vurgu yapmamayı da içeren bir tabir. Zira bu tarz vurgular yapmak, bir tür gizli şirk gibi oluyor çünkü Allah’ın bizim hakkımızda ne dediğini merak etsek bile başkalarının ne dediğini de -hatta belki en az onun kadar!- merak etmiş oluyoruz. Murad bu kapsamda İslam’ın erken dönemlerinde meşhur olma korkusuna (anxiety of religion) dair şu örnekleri paylaşıyor:

  • Örn1. Eski zamanlarda bir hadis halkası genişledi mi sahibi kalkıp gidiyordu çünkü şöhret afetinden korkardı.

  • Örn2. Bir gün Ubey bin Ka’b yürüyordu. Ardından da talebeleri yürüyordu. Hz. Ömer ona kızarak şöyle dedi: “Bu tarz yürüyüş arkadakiler için aşağılayıcı, öndeki için de tehlikelidir.” Fitnedir yani. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), ashabının arasında yürürdü.

  • Örn3. Aziz Mahmud Hüdayi Bursa kadısı idi. Konumuna ve sultana çokça bağlı olduğunu görünce grurunu kırmak adına şeyhi (Üftade hazretleri) ona sokaklarda ciğer sattırdı.

Ramazan videolarının ikincisi “Aşkta sabır” ismini taşıyor. Zira orucun yarısı sabırdır. Sabır aynı zamanda imanın da yarısıdır. Bir şeylere “hayır!” diyebilmek önemli bu çağda, çünkü bu çağ nefs çağı. Sabır, rıza ile de ilişkilidir. Rıza, kısaca, durumla memnun/mutlu olmaktır. Şu hale gelebilmektir: “O bizden razı, biz O’ndan razı…” Bu kolay söylenen bir şey ama yapılması zor bir şeydir. Birini ancak çok severseniz ondan gelen her şeye razı olabilirsiniz. Ki her şeyi güzel olandan yani Allah’tan gelen nasıl sevilmesin ki? Murad’a göre rıza sadece depresyona ve kaygı bozukluğuna karşı korumuyor, dünyaya güzel bakmaya da sebep oluyor.

Üçüncü video, “en büyük sorumluluk”a vurgu yapıyor. Ramazan hem kişisel ama hem de sosyal yanları olan bir ibadettir. O sebeple özellikle çocuklarla beraber olmak çok önemlidir Ramazan’da. Tedib ve terbiye açısından… Murad bu noktada şu hoş ifadeyi dile getiriyor: “Ruh güzeldir ve güzeli görmek ister. Dolayısıyla çocuklara da güzel şeyler gösterin.” Örnek olarak, onları İslam sanatlarından memnun olabilecekleri yerlere götürün.

Sonuncu video, “şahit olmak”la ilgili. İlginç bir hareketten bahsediyor Murad: “Beraber oruç tutalım” hareketi. Dünya bize gurur ve yanlış bir mutluluk algısı sunuyor. Oysa mutluluğun asıl olanı, riyazet ile kendimizi/nefsimizi kademe olarak üst boyuta, acizlik bakımından alt konuma çekebilmek. Fakat nefs-i levvameye erişmek kolay değil. Allahın verdiğiyle yetinmek lazım ki işte o zaman depresyon, panik atak, anksiyete gibi unsurlar da giderilmeye yüz tutar diye salık veriyor Murad.

İnşallah bereketli, huzurlu bir Ramazan olsun hepimiz için!

  22.03.2023

© 2021 karakalem.net, Zeyneb Hafsa© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut