Risaleler tahrif olur mu?

MEVLANA’NIN MESNEVİSİ yüzyıllardır okunageliyor, şu ana kadar kaç kişi yazdı, kaç yayınevi bastı, kaç kişi şerh etti kim bilir? Hiç Mesnevi tahrif edildi tartışmalarını duydunuz mu olmuşsa da çok az olmuştur, genel kanaat Mesnevi Mesnevi!

Keza İmam-ı Gazalinin İhya-ı Ulumiddin’i de aynı şekilde. Yüzyılların geçmesi onu eskitmiyor okuyucusu devam ediyor. Çok sayıda yayınevinin basması tahrife sebep olmuyor daha da geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Yunus’un divanı öyle değil ondan bir Molla Kasım var! Sözlü gelenekle geniş kitleye ulaşması değişikliklere sebep olmuş olabilir, ilaveler gibi. Halk onu ve şiirleri bağrına basmış nice yıllardır okuna ve dinle geliyor. Farklı divanları olması Yunus’u farklı kılmıyor, “Bizim Yunus” olarak yaşıyor.

Risaleler yazılı kültürü temsil ettiğinden ondan bir Molla Kasım çıkması zor; Mesnevi’de ve İhya-ı Ulumiddin’de bunun çıkmadığını görüyoruz. Risalelerde neye çıksın ki?

Elbet bunların orijinal el yazmaları vardır. Biri bir iddiada mı bulundu, tahrifata mı yeltendi orijinalini gösterirsin iş biter! Bu kadar basit değil mi?

Diyanet bastı farklı yayınevleri basıyor belki daha çok yayınevi basacak, bunda ne sıkıntı var? Tekelcilikten iyi değil mi?

Hem Risalelerin neyi tahrif edilir? Onuncu Söz nasıl tahrif edilir, keza Yirmi Dokuzuncu Söz, Otuzuncu Lem’a vs. Sosyal konulara değinen Lahikalar dense bütünlüğünün tarif ettiği gerçeklik gösterilirse insaf ehli susar!

Susmayan insafı olmayan ehilsizler. Cesaretini cehaletten alan zümeraya ne de dense azdır ya da dikkate almayarak susmak en iyisi!

Ondan görünüp de ona zıt yaşayanlar asıl tahrifatı yapan onlar. Risaleler kâğıt üzerindeki mürekkepten ibaret değil Kur’an ve sünnet üzere yaşama ilmini heyecanının veren ve yaşatan bir eser külliyatı ve yaşanmışlık örnekliği ile yayıldı, yayılıyor.

Hem her eserin de bir kaderi vardır, takdir edilen mecrada akar. Kimi meşhur olur kimi gizliden tesir eder, baharı büyüten yer altı suları gibi akar gider.

Evet, Molla Kasım kafalılara müteyakkız olalım olmayız da! Bir eseri asıl yaşatan onun yaşanmışlığıdır mademki Risale-i Nur Kur’an tefsiridir kıyamete kadar yaşayacak inşaallah.

  21.11.2022

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut