Sizin Yıldızınız Kim?
önceki kitap sonraki kitap

Asr-ı Saadet Kitaplığı

Küçük bir tohumun koca bir ağacın programını ve özetini taşıması gibi, Asr-ı Saadet de bütün bir insanlık tarihinin özü ve özetik hükmündedir. Asr-ı Saadete mührünü vuran Hz. Muhammed 63 yıllık ömrüyle bütün çağlara ve tüm insanlığa “en güzel örnek” olduğu gibi, onun sahabileri de yol gösterici kutupyıldızı misali, yolumuzu bulmamıza yardımcı olacak bir hayat yaşamışlardır. Elinizdeki kitap işte o hayatlara odaklanıyor. Sahabileri daha iyi tanımak ve onların yaşadığı hayatlardan kendi hayatlarımız için dersler çıkarmak isteyen herkes, bu kitapta aradığını, hatta belik daha da fazlasını bulacaktır...


 Format: 208 syf.14. baskı (2018)13.5 x 21 cm.

23,00   -%3016,10


Sunuş s.9

Birinci Bölüm: Saadet Asrından ‘yıldız’ manzaraları

Herkesin bir günü var s.15

Hz. Peygamberin gençleri s.20

Bir büyük dönüşümden notlar s.26

En iyi tüccar s.34

Ebu Bekir olmasaydı? s.40

‘Ömer’in beklenmedik hidayeti’ mi? s.47

Hayâyla gerçekleşen yükselişler s.54

Hilmin açtığı kapı s.61

İnfak ve feragat s.65

Bir feragat zirvesi: Ebu Ubeyde s.69

Tahta kılıcın sırrı s.72

Fikir ayrılığı, yol ayrılığı değildir s.77

Ammar örneğinin öğrettiği s.81

Hakikat şahitlik ister s.85

Ümeyye’ler Bilâl sevmez s.90

‘Allah’ın kılıcı’ nasıl olunur? s.94

Birincilikleri aşan bir ikincilik s.99

Başarısızlığa övgü s.104

Hasan’ın başındaki el s.109

Yaşanmayan bilgi s.112

Sessizlik s.116

Ebu Süfyan kalitesi s.121

İkinci Bölüm: Asr-ı Saadet’ten asrımıza hayat dersleri

Gerilimi kim çözmeli? s.127

Her hicret, Ensar ister s.133

Ensar kadınlarına övgü s.137

Kayıp kolyenin düşündürdükleri s.141

Hizmet bizi kurtarır mı? s.146

Mıstah ile bugün söylenen s.151

Aritmetik herşey değildir s.156

Şarta bağlı dostluklar s.160

Hikmetinden sual olunur s.165

İhlas s.170

Bedelini ödedik mi? s.173

Okçular nerede şimdi? s.176

‘Normal’liğin ölçüsü s.179

Özenmek, imrenmek s.183

Bizi herkes sevsin mi? s.187

Kim zarar verebilir? s.191

Garipler mutsuz s.195

Bir fotoğrafın söylediği s.198

Bu kitabın PDF formatındaki ilk sayfalarına, buradan ulaşabilirsiniz.


Bir okulu, en iyi, öğrencileri tanıtır. Ağacı da, meyveleri…

Dolayısıyla, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselamı, sahabilerine bakarak da tanımak mümkündür. Ashâb-ı Kirâm, hem bir topluluk, hem de birer fert olarak, yaşadıkları hayat ve ortaya koydukları eserle, son ve en büyük halkasını Peygamber aleyhissalâtu vesselamın oluşturduğu risalet ağacının değerinin, gücünün ve güzelliğinin delili niteliğindedir.

Cahiliyeden Asr-ı Saadet çıkaran büyük dönüşümün bir tarafı Resûlullah aleyhissalâtu vesselam ve Kur’ân’a bakıyorsa, diğer tarafı da—Kur’ân’a ve Resûlullah’a muhatabiyetlerinin kalitesiyle—sahabilere bakmaktadır.

Hepsi de Rablerinin üzerlerine yüklediği vazifeyi hakkıyla yerine getirdikleri halde kavimlerinden lâyık oldukları karşılığı ne yazık ki görmeyen diğer peygamberlerin durumuna bakıldığında, bu gerçek, daha da iyi anlaşılır. Musa aleyhisselam, asâsı ve parıldayan beyaz eli gibi, Kızıldeniz’in yarılması gibi büyük mucizelere mazhar, Tevrat’ın onun elçiliğinde indirildiği büyük bir peygamberdir. Ama, Benî İsrail ona bir peygambere ve onun getirdiği ilâhî hediyeye bağlanılması gereken şekilde bir bağlılık sergilemiş değildir. İncil’in mübelliği ve yine mucizeler sahibi bir diğer ulu’l-azm peygamber olarak İsa aleyhisselam için de durum budur.

Aynı şekilde, Nuh, Hûd, Salih, İbrahim, Lût aleyhimüsselam âlemler Rabbinin onlara yüklediği vazifeyi hakkıyla ifa etmişlerdir. Ama ne yazık ki, karşılarında, onların bir ilâhî hediye ve emanet olarak getirdikleri hidayet nurunu kalblerinin en derininde saklayıp hayatlarını bununla hayatlandıracak bir ümmet görememişlerdir. Hakikati toprak gibi sinesine alacak bir ümmet değil, hakikate karşı kayadan da sert bir kavim çıkmıştır hepsinin karşısına.

Ama sahabiler için durum hiç de böyle değildir. Onlar, hem de Cahiliye şartları içinde doğup büyümüş oldukları halde, kalblerini de, akıllarını da Kur’ân’ın nuruna alabildiğine açmış; böylece, kendi zamanlarından öte, sonraki bütün zamanları bu nurla aydınlatmışlardır. Tevhid hakikatinin, Kur’ân’ ın ve Resûlullah’ın hakkını ve hatırını gözeterek herşeyi göze alan Mekkeli sahabiler, yani Muhacirîn, bu açıdan bakarsak hürmeti ve takdiri nasıl da hak etmektedir! Hak ve hakikat yolunda herşeyi göze alan Muhacirîn için herşeyden vazgeçip her türlü tehlikeyi göze alan Medineli sahabiler, yani Ensar da hürmeti ve takdiri aynı şekilde hak etmektedir.

Muhacirîn’i ve Ensar’ı, önden gidenleri ve arkadan gelenleri ile sahabiler, gerçekte, bir bütün olarak insanlığın iftihar tablosu niteliğindedir. Çünkü, “Ben bir beşer yaratacağım” buyurduğunda âlemler Rabbine insanın ‘yeryüzünde fesad çı karma’ kapasitesinden söz açan melekleri de imrendiren ve böylece meleklerin karşısında insanlığın alnını ak eden bir iman ve ubudiyet tablosudur onların sergilediği…

Bu özellikleri iledir ki, sahabileri, en başta âlemler Rabbi Kur’ân’ında, hem de defalarca över. Ve Fetih sûresinin son âyetinden öğrendiğimiz üzere, âlemler Rabbi onları sadece Kur’ân’ında övüyor değildir. Önceki ümmetleri hak yoluna irşad için indirdiği Tevrat’ında ve İncil’inde de onları övmektedir:

“Muhammed, Allah’ın elçisidir. Onunla beraber olanlar; kâfirlere karşı şedit, aralarında ise birbirine karşı şefkatlidirler. Onları cemaat halinde sürekli rükûda, secdede, Allah’ın fazlını ve rızasını isteyenler olarak görürsün. Alâmetleri, simalarındeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki tarifleridir. İncil’deki tarifleri ise, dal budak salan, güçlenip kalınlaşan, gövdesi üstüne dimdik duran, ekincileri hayrette bırakan, böylece kâfirlerin kinlerini boğazlarında tıkatan sağlam, kuvvetli bir ekindir.”

Peygamber aleyhissalâtu vesselamın ashâbı için yaptığı övgüler, işte bu açıdan bakıldığında gereğince anlaşılır. Onun “Ashâbım yıldızlar gibidir; hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz” sözü de, “Ashâbıma sövmeyin” uyarısı da, yine bu açıdan bakıldığında adresini ve anlamını bihakkın bulur. Sizin Yıldızınız Kim?, Asr-ı Saadet ve sahabilerle ilgili olarak, bütün bu gerçeklerin ışığında gerçekleşmiş okumaların bir meyvesini içeriyor. Hepsi de hidayete götürücü birer ‘yıldız’ olarak sahabilerin kişiliklerini, hayatlarını ve bilhassa yaşadıkları bazı imtihanları, biz bugünün mü’minleri için birer işaret taşı olarak ele alıyor.

Hepimiz biliyoruz ki, kimliğimiz ve kişiliğimiz kimleri ‘yıldız’ ve ‘kahraman’ olarak seçtiğimize göre şekilleniyor. Dolayısıyla, ahir zaman mü’minlerin zor bir zamanda âlemlerin Rabbinin doğru yolunu bulabilmeleri ve o yolda sapmadan ve kaymadan kalabilmeleri için, sahabilerin kişiliklerinden ve hayatlarından kendileri için bir ‘role model,’ bir örnek, bir nümune-i imtisal hâsıl edebilmeleri gerekiyor.

Bununla birlikte, nasıl gökteki yıldızları tek tek saymamız mümkün değilse, bu kitapta da bütün sahabileri tek tek anlatabilmiş değiliz. Bu kitap, kendi hayat yolculuğumuzda karşımıza çıkan sorulara ve sorunlara Asr-ı Saadet’ten bulduğumuz cevapların ve devaların bir meyvesi olarak doğdu zira. Bütün yıldızları gösteremiyor, ama yıldızlara nasıl bakacağımız konusunda umarız ki ufuk açıcı bir örnek bakış ortaya koyuyor.

Elinizdeki kitabın, bir ‘mikro siyer’ örneği olarak Peygamberin Bir Günü ile birlikte, Asr-ı Saadeti anlama ve kendi hayatımızı ona göre yeniden biçimlendirme yolunda da bir ufuk açacağını umuyoruz.

Dileriz, bu iki çalışmayı bu çizgiyi takip eden ve üzerinde çalışıyor olduğumuz yenileri takip eder.

Her kitap kapağında bir yazarın ismini taşır, ama hiçbir kitap tek bir kişinin eseri değildir. İnsan âlemler Rabbinin ikramı ve ihsanı olmadan hiçbir şey yapmaya muktedir olmadığından, her ne ortaya koyuyorsa onun için Rabbine şükür borçludur öncelikle. Ortaya koyduğu şey için O’nun bazı kullarına teşekkür de borçludur. Nitekim, hadis ve siyer alanında ortaya koydukları emekle bizim en küçük ayrıntısında dahi büyük hikmetler ve dersler saklı Saadet Asrında olup biten herşeyden haberdar olmamızı sağlayan bütün isimlere teşekkür etmek, bir gönül borcumuzdur. Allah, sahabiler ve muhaddisler başta olmak üzere, hepsinden razı olsun.

Elinizdeki kitabın kağıda ve mürekkebe dönüşme sürecinde ise, teşvik ve tavsiyeleri dolayısıyla Haluk İmamoğlu ağabeye ve yayın yönetmenimiz Ali Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Grafik servisimizin gayretli isimleri Mesut Sarı ile Gökhan Koç’a ve kapakta imzası bulunan Yasin Özcan kardeşime de, gösterdikleri ortak çaba ve heyecan için teşekkür borçluyum. Onların beraberce sahip oldukları sanatkâr hassasiyetini kitabın iç tasarımına da taşıyan Mahmut Güleç kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Dileriz, Rabb-ı Rahîm daha nice kitap için beraberce çalışmakla bizi nimetlendirir.

Hepimizin, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselamın ‘arkadaşlarım’ hitabına mazhar olmuş sahabilerin hayatlarıyla bıraktıkları ışığı takip edip, görmeden ona iman edip onun yolunda yürüyen ‘kardeşleri’ olabilmemiz duası, selam ve sevgiyle…

METİN KARABAŞOĞLU

Erenköy, 31 Mart 2011
– Bu eser hakkında henüz bir yorum yapılmamış. İlk yapan siz olmak istemez misiniz?

  Teslimat : Güvenlik & Gizlilik : Tüketici Hakları : Sık Sorulan Sorular
 


© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut