Kuranla Yaşayanlar

Âyet ve mektup

HZ. ÖMER’İN önceden tanıdığı, Şam’a göçmüş bir arkadaşı vardı. Bir gün Medine’de, Şam’dan gelmiş bir adamı gördü ve arkadaşının halini sordu.

Haberler pek iyi değildi. Arkadaşının Şam’da yaşayışı değişmiş, Allah’ın rızasına uygun olmayan işlere girişmişti.

Bunun üzerine Hz. Ömer, kendisinden arkadaşının haberini aldığı adamı:

“Şam’a gideceğin zaman bana haber ver” diye tembihledi.

Adam, gideceği vakit Hz. Ömer’e geldiğinde, Hz. Ömer ona arkadaşına iletilmek üzere bir mektup verdi. Mektupta, Mü’min sûresinin ilk âyetleri yazılıydı:

“Bismillahirrahmanirrahim. Hâ Mîm. Bu kitabın indirilişi aziz ve alîm olan Allah’tandır. O günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı şiddetli olan, ihsan sahibi Allah’tandır ki, O’ndan başka ilah yoktur, dönüş ancak O’nadır.”23

Bu âyetleri zikrettikten sonra, Hz. Ömer arkadaşını uyarıyor, yaptıklarından dolayı tevbekâr olup yolunu düzeltmeye çağırıyordu.

Mektup Şam’da kendisine ulaştığında, arkadaşı mektubu açıp okuduktan sonra hüngür hüngür ağlayacak; sonra “Allahu Teâlâ doğru söylemiş, Ömer de bana nasihat etmiştir” diyerek tevbe edecek ve tekrar salih bir mü’min olarak âdeta yeniden doğacaktı...
23 Bkz. Mü’min, 40:1-3.

  29.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut