Kuranla Yaşayanlar

Terazisi Kur’ân olan

EMEVÎ SULTANLARINDAN biri, o sıralar Medine valisi olan Ömer b. Abdülaziz’e:

“Bize ulaşmış olan, ‘Kader kalemi halife olan kimselerin aleyhine hareket etmez ve onun aleyhine olarak kendisine günah yazılmaz’ haberini sen de duydun mu?” diye sordu.

Sultan, bununla, hadis olmadığı halde hadis diye kendilerine arzedilen bir sözü kastediyordu.

Bir Emevî valisi olmaktan öte, büyükdedesi Hz. Ömer’in yolunda bir Kur’ân talebesi ve adalet timsali olan Ömer b. Abdülaziz, bu soruya, önce:

“Yâ emire’l-mü’minîn! Halife mi daha üstündür, yoksa peygamber mi?” diye sorarak cevap verdi.

Sonra da, Sâd sûresinden şu âyetleri okudu:

“Ey Dâvûd! Biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. Öyleyse sen de insanlar arasında adalet ile hükmet ve hevâ ve hevesine tâbi olma ki, bu seni Allah yolundan saptırır. Muhakkak ki, Allah yolundan sapanlar Hesap Gününü unuttukları için, onlara pek çetin bir azab vardır.

Göğü, yeri ve bunların arasındakileri Biz boşuna yaratmadık. Bu, o kâfirlerin zannıdır. Bu yüzden o kâfirler için, ateşten helak vardır.

Yoksa Biz, iman edip salih ameller işleyen kimseleri, yeryüzünde fesat çıkaran kimseler gibi mi sayacağız? Yahut müttakileri, fâcirlerle bir mi tutacağız?”16
16 Bkz. Sâd, 38:26-28.

  27.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut