Kuranla Yaşayanlar

Düşünmek, anlamak içindir

RESÛLULLAH ALEYHİSSALÂTU vesselam vefat ettiğinde, Medine’de Kur’ân’ın tamamı ezberinde olan sadece dört sahabi vardı. Bu sahabilerin dördü de Medineli ve dördü de gençti: Übey b. Ka’b, Zeyd b. Sâbit, Muaz b. Cebel ve Enes b. Mâlik’in amcalarından Ebu Zeyd.

Hepsi Kur’ân’la hemhal olduğu halde Ashâb arasında Kur’ân’ın tamamını ezbere bilenlerin bu kadar az olmasının sebebi, âyetleri onar onar ezberliyor olmaları ve ezberliyor oldukları âyetlerin anlamları üzerine uzun uzadıya düşünmeleriydi.

Onlardan aldıkları bu derse uyarak, sonraki dönemde de, birçok âlim, okudukları sûreler üzerinde uzun uzun düşünmeyi tercih etmişlerdi.

Meselâ büyük âlim Ebu Süleyman ed-Dârânî şöyle diyordu:

“Ben bir âyeti okuyorum. Bazan dört veya beş gece o âyeti tekrar edip duruyorum. Buna rağmen eğer o âyet hakkındaki düşüncemi kesmezsem, başka bir âyete geçme imkânı bulamıyorum.”

İmam Gazalî’nin bildirdiğine göre, başka bir âlim de şöyle demişti:

“Herhangi bir sûreyi açıyorum. O sûrede gördüğüm hakikatler akşamdan sabaha kadar o sûreyi bitirmekten beni alıkoyuyor.”

Bir başka âlim ise şöyle demekteydi:

“Mânâsını anlamadığım ve kalbimin nasibi içinde bulunmayan bir âyeti okuduğum zaman, ondan sevap elde ettiğime inanmıyorum.”

Nitekim, bir başka âlim altı ay Hûd sûresine tekrar edip durmuş, bu süre zarfında hep o sûrenin mânâları üzerine düşünmüştü.

Ahir zamanın büyük Kur’ân kahramanı Bediüzzaman Said Nursî de, seleften aldığı bu derse göre yaşıyordu. O, öldükten sonra dirilmeyi isbat eden Haşir Risalesi’ni Rum sûresinin 50. âyetinden5 aldığı dersle yazmıştı ve bu risaleyi telif etmeden önce, günler ve haftalar boyu günde en az 500 kere bu âyeti tekrar ede ede yaşamıştı...
5 Bkz. Rum sûresi, 30:50: “Allah’ın rahmet eserlerine bak ki, ölmüş yeryüzünü nasıl da diriltiyor. İşte O, ölüleri de böyle diriltecektir. O herşeye kâdirdir.”

  22.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut