Kuranla Yaşayanlar

Dört tuzağa dört âyet

A’RÂF SÛRESİNİN bildirdiği üzere, Allah’ın kendisine verdiği mühlete karşılık İblis,

“Andolsun, senin doğru yolunda oturacağım. Sonra onların önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine yanaşacağım. Sen de onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın”51 diye yemin etmişti.

Büyük sûfî Şakîk-i Belhî, İblis’in bu yeminini hatırlatır ve onun dört yönden kurduğu bu tuzağın Kur’ân’ın irşadıyla nasıl aşılacağını şöyle anlatırdı:

“Her sabah şeytan, önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan bana yanaşır.

Önümden geldiğinde, ‘Korkma, Allah bağışlar ve merhamet eder’ diyere beni tevbe ve ibadetten alıkoymaya çalışır. Ben de, Hak Teâlâ’nın ‘Şüphesiz ki ben tevbe eden ve iman edip salih amelde bulunanlar için çok bağışlayıcıyım’52 âyetini okurum.

Arkamdan geldiğinde, beni çocuklarımın fakirliğe düşecekleri korkusuyla tehdit eder. Ben de ona karşı ‘Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki, rızıkları Allah’ın taahhüdü altında olmasın’53 âyetini okurum.

Sağımdan bana geldiğinde, beni medhederek yaklaşır. Ben de ‘Akıbet, müttakiler içindir’54 âyetini okurum.

Solumdan geldiğinde ise, bana şehevî şeylerle yaklaşır. Ben de ‘Kendileriyle arzularının arasına bir set çekilmiştir’55 âyetini okurum.”
51 Bkz. A’râf, 7:16-17.

52 Bkz. Tâ-hâ, 20:82.

53 Bkz. Hûd, 11:6.

54 Bkz. A’râf, 7:128.

55 Bkz. Sebe, 34:54.

  06.05.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut